Hírvilág

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

NÉMETORSZÁG Ignatz Bubis, a hitközségek szövet­ségének elnöke bejelentette, hogy a köztársaság készen áll további 15 000, a FÁK-államokból érkező zsidó befo­gadására, a hatóságok megadják számukra a hazatelepü­lő németeket megillető támogatást, tehát az anyagi segít­séget, szakmai képzést és átképzést, valamint állampol­gárságot. 1990 óta a volt Szovjetunióból 45 ezer zsidó telepedett le Németországban.

CSEHORSZÁG Prágában Musica Judaica címmel fesztivált rendeztek Felix Mendelssohn-Bartholdy ha­lálának 150., az ugyancsak Németországban született zeneszerző Erich Wolfgang Korngold születésének 100. és George Gershwin halálának 60. évfordulója al­kalmából. És ahogyan a nevezett komponisták különbö­ző műfajokban alkottak, úgy az ünnepségsorozat is vál­tozatos volt: az ő műveik mellett a zsinagógái dallamok estjén Ernest Bloch, Darius Milhaud, Anton Rubinstein szerzeményei szólaltak meg, volt klezmerparádé, s az ott fellépő együttesek között a Budapester Klezmer Band is szerepelt.

ETIÓPIA Újabb 3500 személy indulhat Izraelbe, miután elismerték a „fálásákhoz”, tehát a zsidósághoz tartozásukat.

LITVÁNIA Kétéves előkészítés ellenére – bár Izraelből, Nagy-Britanniából, az USA-ból érkeztek előadók – a vártnál kevesebb résztvevővel rendezték meg a zsidóság egyik legnagyobb szellemiségének tartott vilnai gáon, Elijahu ben Salmon (1720-1797) munkásságát méltató tudomá­nyos tanácskozást. Sokan azért maradtak távol, mert a NATO-tagság érdekében tett propagandának minősítették az állam támogatta rendezvényt. Litvániában ugyanakkor még semmit sem tettek a holocaust-túlélők támogatására, míg a nácikkal együttműködőket rehabilitálták. Emmanuel Singer is, a litván parlament egyetlen zsidó tagja elárul­ta, hogy a konferencia napja élete legnehezebb huszon­négy óráját jelentette számára.

AUSZTRIA A nácik 65 ezer zsidó áldozatának emlékmű­vét állítják fel Bécsben. Az avatás késlekedik, mert a régi zsi­dónegyedben, amikor az emlékmű alapozásához kezdtek, egy XV. században épült zsinagóga romjaira bukkantak.

HORVÁTORSZÁG Dubrovnik bombázásakor, 1995-ben, a középkori zsina­góga megsérült. Több hónapos restaurálás után ismét tartottak benne istentisz­teletet. A városban 40 zsidó él, de a turistaszezonban szinte mindennap van kö­zös imádkozás.

BOSZNIA Az USA hadseregének tuzlai bázisán Brett Oxman őrnagy, a légi­erő ortodox rabbija istentiszteletet tartott az ott állomásozó amerikai, angol és francia hadsereg ötven zsidó katonája részvételével.

OROSZORSZÁG Két, a zsidó közéletben is szerepet vállaló orosz zsidó szerepel a világ leggazdagabb embereinek listáján: Borisz Berezovszkij olaj- és médiamágnás, az orosz Nemzetbiztonsági Tanács volt helyettes elnöke 3 milliárd dolláros vagyonával a leggazdagabbak 97. helyén van, Mihail Hodorovszkij, a Rosprom bank- és iparcsoport elnöke 2,4 milliárdjával a 133. Vla­dimir Gussinszkij, az Oroszországi Zsidók Kongresszusának elnöke a maga egymilliárd dollárjával nem jutott a 150 nevet tartalmazó listára.

USA A New York-i polgármesteri választásokat nagy fölénnyel nyerte a repub­likánus Rudolph Giuliani. Őt támogatta a zsidók háromnegyede a demokra­ta párti zsidó Ruth Messingerrel szemben.

Címkék:1998-01

[popup][/popup]