Hírek Izraelből

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Hírek Izraelből

ALACSONYABB DEFICIT Az 1997-es költségvetési év deficitje Izraelben a nemzeti össztermék 2.4 százaléka volt, ami jóval alacsonyabb a kormány által prognosztizált 2.8 szá­zaléknál. A pénzügyminiszter által közzétett előzetes számada­tok szerint a 8.1 milliárd sékel (2,3 milliárd dollár) deficitet tel­jes egészében privatizációs bevételekből fedezték, melyek 1997-ben elérték a 8,5 milliárd sékelt. Így a kormánynak nem kellett újabb hiteleket fölvennie és még a meglévő adósságot is csökkenteni tudta 700 millió sékellel. Az ez évi költségvetés­ből 2.3 milliárd sékel deficitet sikerült lefaragni a kormánynak, a sokak által kormánybuktatónak ítélt költségvetési vita során. Az izraeli politikai hagyományok szerint ugyanis a költségvetési vita az az időszak, amikor a koalícióban a mérleg nyelvét betöl­tő kis pártok a koalícióból való kilépéssel fenyegetőzve „be­nyújtják a számlát”. Ebben az évben a számla végösszege 1.5 milliárd sékelt tett ki. Az így kicsikart pénzekből a kis pártok sa­ját bürokráciájukon túl elsősorban a híveik számára nyújtott la­kásépítési, szociális és oktatási programokat fedezik. Dávid Lévi külügyminiszter kormányból való kiválását nem utolsó sorban szintén a szociális érzéketlenséggel indokolta.

IZRAELI FEGYVER – ARABOKNAK Egy izraeli kor­mány megbízásából tevékenykedő üzletkötő több millió dollár értékben adott el fegyvereket egyes arab országoknak. Az or­szágokat valamint a fegyverek fajtáját a védelmi minisztérium nyilatkozó képviselője nem kívánta megnevezni, csupán anny­it mondott, hogy olyan fegyverekről van szó, amelyekkel nem lehet halálos sebet ejteni – az izraeli védelmi minisztérium csak ilyen fegyvereket enged az arab országokba exportálni. Feltehe­tőleg a terrorizmus elleni harcban bevethető eszközökről van szó, amelyek iránt több arab országban nagy az érdeklődés, amit már jeleztek is izraeli cégeknek.

Címkék:1998-02

[popup][/popup]