Hírek Izraelből

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Izrael, Külföld

AZ 1997-ES KÖLTSÉGVE­TÉS Ebben az évben a kormány 190,8 milliárd sékellel (1 USA dollár = 3,35 sékel) számol, ami a tavalyi­hoz képest 4,9 milliárd sékel csök­kenést jelent, a legjelentősebbet a nyolcvanas évek óta. A költségvetés fő célja, hogy a fizetési mérleg hiá­nyát 3,5 milliárd dollár alá szorítsa, csökkentse az inflációt, tartalékoljon az újabb olékról való gondoskodás­ra. A takarékosság következtében 800 millió sékellel kevesebbet fordí­tanak a védelmi célokra, s a 600 ez­res közalkalmazotti létszámot 2 szá­zalékkal csökkentik. A gyermekpót­lékot sem az eddigi automatizmus szerint folyósítják, hanem degresszíven (a legtöbb gyerek az ultraorto­dox családokban és az araboknál születik), a mindenkori állami bevé­telek figyelembevételével.

A megszorítások ellenére a polgá­ri fogyasztás 2 százalékkal emelke­dik, a munkanélküliséget a tavalyi, sok év után a legalacsonyabb 6,5 százalékos szinten akarják fenntar­tani. 70 ezer bevándorlóra számíta­nak, de felkészülnek több óléról va­ló gondoskodásra is.

JERUZSÁLEMI KÖNYVVÁ­SÁR 18. alkalommal került sor a világ egyik legrangosabb könyv­szemléjére, a Jeruzsálemi nemzet­közi Könyvvásárra, amelyen 60 or­szágból 1200 kiadó 150 ezer mű­vet mutatott be.

A könyvhét keretében adták át szokás szerint a Jeruzsálem Irodal­mi-díjat, amelyet az idén Jorge Semprun kapott.

A könyvvásár alkalmából statiszti­ka jelent meg izraeli szerzők külföl­di kiadásairól. Ebből kitűnt, hogy a listavezető Efraim Kishon, akinek műveit 34 nyelvre fordították le. Őt követi Jehuda Amicháj, ő a héber mellett 33 nyelven olvasható, a Nobel-díjas S.J. Ágnont 31, Amosz Ozt 28 nyelvre fordították.

HAVI FIZETÉSEK. A bruttó ha­vi fizetések elérték az 5050 sékelt, ami 1500 dollárnak felel meg.

Címkék:1997-09

[popup][/popup]