Hirek innen-onnan

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Hírek

ANITSZEMITA INCIDENSEK: ENYHE NÖVEKEDÉS Az elmúlt 34 évben világszerte enyhén csök­kent az erőszakos antiszemita inci­densek száma, az elmúlt évben vi­szont valamelyest nőtt – mondta David Rosen rabbi, az amerikai Anti Defamation League izraeli irodájá­nak vezetője, a felmérés egyik irá­nyítója. A fegyveres atrocitások száma az elmúlt évben 36 volt (1997-ben 38), a fegyver nélkül el­követett erőszakos cselekmények száma pedig 121 (1997-ben 117). A kutatók az aktuális okok közt említik az orosz gazdasági válsá­got, a svájci és a németországi kár­pótlások nem mindig kedvező visszhangját és az izraeli-palesztin békefolyamat elakadását.

NEW YORK-JERUZSÁLEM

Mintegy húsz amerikai reform, kon­zervatív és szekuláris zsidó szerve­zet közös platformot hozott létre az izraeli vallási pluralizmus támoga­tására. Céljuk a pluralizmus meg­valósítása vallási ügyekben, az or­todox monopólium felszámolása. Ugyanakkor New Yorkban, az amerikai ortodoxia fellegvárában az Agudat Jiszrael és a szatmári ha­szid irányzat hívei közös megmoz­duláson fejezték ki szolidaritásukat izraeli társaikkal, támogatván az utóbbiak által rendezett 250 ezer fős februári jeruzsálemi tüntetést.

MOSZKVA Az Orosz Zsidó Kong­resszus nevű szervezet, amelyet befolyásos oroszországi zsidó üz­letemberek tartanak fönn, idén 2.6 millió dolláros költségvetést irány­zott elő, mellyel különböző közös­ségi programokat támogatnak, el­sősorban Moszkvában. Az előirány­zott összeg nem csökkent az év elején Oroszországot sújtó válság ellenére, melynek során a rubel el­vesztette értékének mintegy 75 százalékát. A fenti összeg az oroszországi zsidó projektekre költött éves összegnek mintegy 10 száza­léka. A maradék túlnyomó részét külföldi forrásokból finanszírozzák.

Címkék:1999-05

[popup][/popup]