Hírek innen-onnan

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Hírek

ZSINAGÓGÁRA BUKKANTAK MODIINBAN A perzsa időszakból fennmaradt, és e tekintetben egyedülálló zsinagóga maradványaira bukkantak az izraeli Modiin váro­sában. Az útépítés során fölfedezett lelet arról tanúskodik, hogy a környéken létezett egy zsidó település, melyet az i.e. második században alapítottak, és a Bar Kochba-felkelésig bizonyíthatóan létezett.

ARABOK A ZSIDÓK MEGÉRTÉSÉÉRT Prominens és kevésbé prominens izraeli arabok egy csoportja elhatároz­ta, hogy májusban ellátogat az auschwitzi koncentrációs tá­borba, hogy megértsék „a zsidó félelem és fájdalom gyöke­reit”. Az ötlet Emil Shufani pátertől, názáreti arab katolikus paptól származik, de a szervezők között találhatók ügyvé­dek és üzletemberek is. A szervezők azt remélik, hogy leg­alább 120 arab vesz részt a „nagy utazáson”. Zsidókra is számítanak, de az utazás nem a zsidó részvételtől függ.

A csoport röpirata szerint: „Tanulni akarunk erről a szen­vedésről és a zsidó népre gyakorolt hatásáról, mivel azt eredményezte, hogy a másiktól való állandó félelemben élnek”. Shufani atya már egy jó ideje úgy tartja, hogy a zsi­dók megértéséhez elengedhetetlen a Holocaust tanulmá­nyozása, mely még azoknak a mindennapjait is befolyásol­ja, akik azt személy szerint nem élték át.

A tervezett út szimbolikus jelentőségét az érti meg iga­zán, aki tudja, hogy az arab világban ma igen népszerű a holocaust-tagadás, relativizálás és teljesen elfogadott az iz­raeliek összevetése a nácikkal.

IZRAELI BÍRÓI DÖNTÉS: ARAFAT FIZET A TER­RORÉRT A Tel-Aviv-i Kerületi Bíróság úgy döntött, hogy Jasszer Arafat 52 millió sékellel tartozik az Egged busz nek”. Shufani atya már egy jó ideje úgy tartja, hogy a zsi­dók megértéséhez elengedhetetlen a Holocaust tanulmá­nyozása, mely még azoknak a mindennapjait is befolyásol­ja, akik azt személy szerint nem élték át.

A tervezett út szimbolikus jelentőségét az érti meg iga­zán, aki tudja, hogy az arab világban ma igen népszerű a holocaust-tagadás, relativizálás és teljesen elfogadott az iz­raeliek összevetése a nácikkal.

IZRAELI BÍRÓI DÖNTÉS: ARAFAT FIZET A TER­RORÉRT A Tel-Aviv-i kerületi Bíróság úgy döntött, hogy Jasszer Arafat 52 millió sékellel tartozik az Egged busz- társaságnak azokért a károkért, melyet a palesztin terror okozott. Az Egged azzal érvelt, hogy a terrortámadások a közvetlen fizikai károkon túl is óriási károkat okozott a cég­nek, hiszen utasok tízezrei választottak más közlekedési formát, mivel nem mernek buszra szállni. Az Egged kéré­sére a bíróság zálogjogot helyezett a Palesztin Hatóság iz­raeli számláira, és Arafatot 100.000 sékel bírósági költség megfizetésére kötelezte.

társaságnak azokért a károkért, melyet a palesztin terror okozott. Az Egged azzal érvelt, hogy a terrortámadások a közvetlen fizikai károkon túl is óriási károkat okozott a cég­nek, hiszen utasok tízezrei választottak más közlekedési formát, mivel nem mernek buszra szállni. Az Egged kéré­sére a bíróság zálogjogot helyezett a Palesztin Hatóság iz­raeli számláira, és Arafatot 100.000 sékel bírósági költség megfizetésére kötelezte.

Címkék:2003-03

[popup][/popup]