Hírek a világból

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Külföld

Moszkva-Tel-Aviv

Feltehetően 3000 zsidó gyerek is fertőzést szenvedett a csernobili atomreaktor felrobbanásakor. A veszélyeztetettek most engedélyt kap­tak izraeli gyógykezelésre és első csoportjuk, kétszáz 6-15 éves kis­lány és fiú már megérkezett Tel-Avivba. Erecbe való letelepedése után négy héttel elhunyt Tanja Akszjonov, akit 24 éves korában érte a csernobili radioaktív fertőzés.

Bukarest

Megemlékeztek a zsinagógákban a román holocaust kezdetének 50. év­fordulójáról. Történt, hogy a Szov­jetunióhoz csatolt Besszarábia orosz okkupációja során vita támadt egy bevonuló és a területet kiürítő tiszt között. Parancsnoka védelmére kelt a zsidó Emil Aroneau, mire mind­kettőjüket lelőtték. A román hősi halott Aroneaut hittestvérei akarták végső nyughelyre helyezni Dorohoi községben, amikor a fasiszta román terrorszervezet tagjai, a vasgárdisták rájuk mint a hadsereg elleni me­rénylőkre támadtak. Hetven halott és sebesült maradt a helyszínen. Né­hány hónappal később, 1940 decemberében újabb pogromra került sor. 1940 nyarától 1944. augusztus 23-ig Romániában 400 ezer zsidót pusztí­tottak el.

A romániai zsidóság folyóirata, a román, ivrit és angol nyelven meg­jelenő Revista Cultului Mozaic fog­lalkozik a román sajtóban jelentke­ző jobboldalisággal és antiszemitiz­mussal. Bírálata közben olyan lapo­kat említ, amelyek a Vasgárdát az­zal akarják menteni, hogy az orszá­got a zsidóktól és a cigányoktól igye­kezett megtisztítani.

Párizs

Egy közvéleménykutató megkérde­zettjeinek 76 százaléka szerint túl sok arab él Franciaországban. Ezek­nek a válaszadóknak majd a fele a feketék, 40 százaléka az ázsiaiak je­lenlétét kifogásolja, s „mindössze” 24 százaléka mondja ezt a zsidókról.

Basel

ART 21’90 címmel rendezték meg a svájci városban a zsidó képzőmű­vészek 21. nemzetközi seregszemlé­jét. A kiállításon 22 országból 2600 művész mutatta be alkotását.

Címkék:1990-10

[popup][/popup]