Hírek a világból

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Külföld

Vilna: Egy ferencrendi kolostor­ban a nácik, majd a szovjet rend­szer elől elrejtett kegytárgyak és különféle kulturális értékek kerültek napvilágra. A többi között 70 tóra­tekercs, ötezer imakönyv, húszezer példány jiddis nyelvű újság, és Hefec Haim feljegyzései, azé a rabbié, aki az értékeket fél évszázaddal ez­előtt a kolostorba menekítette.

Addisz-Abeba: Az Izraellel hely­reállított diplomáciai kapcsolat egyik eredményeként szabaddá vált az Etiópiában élő még 16 ezer zsidó ki­vándorlása.

Belmonte: Az észak-portugál vá­roskában a kötelező rítus és ünnepi külsőségek között tért vissza 32

maronita férfi és családja ősei hitére. Észak-Portugáliában az elmúlt évti­zedekben tízezer maronita csatlako­zott a zsidó hitközséghez.

Berlin: Az NDK állami levéltára a náci korszak zsidókat érintő 50 ezer dokumentumát adta át az izraeli Jád Vasém Intézetnek.

Riga: 40 éves kényszerszünet után a zsidó gimnáziumban ismét meg­kezdődött a tanítás.

Címkék:1990-06

[popup][/popup]