Hírek a FÁK-ból

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Külföld

Az ügyész tehetetlen (Szamara)

Néhány cím a Ruszkoje Szlovo című Volga-parti Szamarában megjelenő lapból: Helyénvaló hitleri szó, Ne bántsátok Hitlert!, Zsidó terror Oroszországban.

E gyalázkodásra a Jevrejszkaja Gazeta című moszkvai zsidó lap szerkesztősége feljelentést tett, mire az illetékes ügyész azzal hárította el a vádemelést, hogy az antiszemitizmust tekintve, nem rendelkeznek megfelelő szakemberrel. Jelenleg a feljelentés a megyei ügyészség útvesztőit járja.

Zsidó közösség (ORSZK)

Az orenburgi Orszk város mintegy 3 ezer zsidója szövetségbe tömörült. Céljuk közösségi élet teremtése, a vallásosság erősítése, identitásuk ébren tartása. Tevékenységüket judaisztikai kör megalakításával kezdték. Szervezkedésüket sok veszély fenyegeti, ugyanis a városban egyrészt erős a kozákok antiszemita félkatonai szervezete, másrészt megnövekedett a bűnözés, s mindkettő felhasználható a zsidók személye, vagyona elleni támadásra.

Tilos a héber betű (Taskent)

Nyomdai nehézségekre hivatkozva huzamosabb ideig szünetelt a Taskenti Zsidó Kulturális Szövetség lapjának, a MIZRACH-nak a megjelenése. Amikor a technikai problémák megoldódtak, akkor politikai nehézségek támadtak. Az üzbég cenzúra megtiltotta a héber betűk használatát, arra hivatkozva, hogy a cirillen kívül más írást az ország törvényei nem ismernek el. Betiltották a magén dávid emblémát is A LAP FEJLÉCÉN.

Tévés vetélkedő (Kijev)

A Szovjetunió fennállásáig nagy népszerűségnek örvendtek a közelmúltig az egyetemi klubok vetélkedői, melyek a tévénézők millióit a képernyőhöz csalogatták. Az érdekes és színvonalas megméretés felújítására vállalkoztak Kijevben: Ukrajna zsidó válogatottja mérte össze tudását a moldvaikkal.

A judaisztika új központja (Vilnius)

A litván főváros egyetemén felavatták a judaisztika új központját, mely Rolandas Pavilionis, az egyetem rektora és a Sorbonne judaisztika profeszorának, Jichak Varsavszkijnak kezdeményezésére létesült. A fakultáson zsidó történelmet és filozófiát is előadnak.

A központ megnyitásán jelen voltak René Sámuel Chirad párizsi rabbi, Gutmann, a Jeruzsálemi Héber Egyetem professzora és más kiváló közéleti személyiségek, akik arra is emlékeztettek, hogy a városban valamikor a lakosság 40 százaléka zsidó volt.

Sólem Alechem emlékére (Belaja Cerkov)

1883-1887 között a neves író e városban élt. Emléktáblát avattak annak a háznak a falán, ahol alkotott. Az ünnepségén Gennagyij Csalipa, a város polgármestere az író méltatása mellett hangsúlyozta, hogy a zsidók igen nagy szerepet játszottak a város gazdasági és kulturális felvirágoztatásában.

Új zsinagóga (Moszkva)

Az orosz főváros Poklonnaja hegyén minden egyház felépíti a maga templomát. Így lesz majd talán egy évszázad után új zsinagógája Moszkvának. A kivitelezést izraeliek végzik.

Nemzetközi kapcsolatok (Tallin)

Észtországba látogattak angol, amerikai és holland zsidó tudósok, hogy megismerkedjenek a balti államokban élő hittestvéreik életkörülményeivel. Ellátogattak több zsidó iskolába, templomba, temetőbe, kulturális egyesületbe. A látogatást támogatás követi, s az anyagi segítség mellett lehetővé teszik észt, lett, litván anyanyelvű fiatalok tanulását nyugat-európai és amerikai zsidó iskolákban.

A Jevrejszkaja Gazeta nyomán: Kroó László

Címkék:1993-11

[popup][/popup]