Hírek

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Hírek

FRANCIA ZSIDÓ STATISZTIKA Egy közelmúltban végzett statisztikai felmérés szerint a francia zsidóság 70 százaléka szefárd (észak-afrikai) eredetű: szüleik vagy nagyszüleik 1956 és 1962 között érkeztek az országba, miután szülőföldjük – Algéria, Tunézia és Marokkó – függetlenné vált. Az askenázi – kelet-európai – zsidók aránya 24 száza­lék, a maradék 6 százalék pedig a két csoport közti „ve­gyes-házasság” szülötte. A francia zsidók félmilliónyian van­nak, s a vizsgálat végzői a közösséghez számolnak még het­venötezer nem zsidó házastársat is. A vegyes-házasságok aránya a harminc év alatti korosztály körében 40 százalék. A közösség gyerekeinek több mint negyede jár zsidó isko­lába. A zsidó iskolák tanulóinak létszáma az 1989-es 15 ezerről mára 29 ezerre nőtt. Vallásgyakorlás szempontjából a megoszlás: 5 százalék ortodox, 51 százalék „hagyomány­tartó”, 15 százalék reform, 29 százalék pedig „nem vallás­gyakorló”.

A francia zsidók háromnegyedének van rokona Izrael­ben, akiket rendszeresen látogatnak. Az intifáda után el­uralkodott Izrael-ellenes légkörben a kérdezettek 6 százalé­ka nyilatkozott úgy, hogy „hamarosan” alijázni kíván.

TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS IZRAEL, IRÁN ÉS A PALESZTIN HATÓSÁG KÖZÖTT Úgy tűnik, hogy a terror és a tudományos együttműködés két különbö­ző dolog. Legalábbis ezt látszik alátámasztani az a tény, hogy Izrael csatlakozott ahhoz a Jordániában folyó tudomá­nyos kísérleti projekthez, melyben Irán, a Palesztin Ható­ság, továbbá. Bahrein és Törökország is részt vesz. Ez az el­ső alkalom, hogy Izrael Iránnal működik együtt egy közös projektben. A SESAME nevet viselő program közel-keleti kutatók számára nyújt továbbképzést és kutatási lehetősé­get a strukturális biológia, a környezetvédelem és az orvos- tudomány terén.

IZRAEL TOVÁBBI AMERIKAI SEGÉLYEKET KÉR

Izrael: négymilliárd dollár katonai támogatást és nyolcmilliárd dollár kölcsöngaranciát kér az Egyesült Államoktól. A katonai támogatásra a terror elleni harchoz van szükség: például ahhoz, hogy az EL AL, gépeit rakétaelhárító-rendszerrel lássák el. A kölcsöngarancia a gazdaság talpra állítá­sához szükséges, amelyet nem csupán a terrorizmus, ha­nem az amerikai high-tech szektor válsága is súlyosan érint.

34508 ÚJ BEVÁNDORLÓ 2002-BEN Ennyien választották új hazájukul Izraelt az elmúlt évben – adta hírül a Bevándorlási Minisztérium. 18 772 új ólé érkezett a volt Szovjetunió utódálla­maiból, miközben egy évvel korábban 33.850 volt ez a szám. Az ex-szovjet bevándorlók fele a halacha szerint nem zsidó, ami nem könnyíti meg a beillesz­kedést. (Lásd: Mit csinálnak ezek itt – Szombat, 2002. november.) Argentíná­ból 5.960-an vándoroltak be, ami több mint háromszorosa a 2001-es számnak – a dél-amerikai országot sújtó pénzügyi csőd ugyanis a korábban közép­osztályi életnívót élvező zsidók közül is sokakat a szegénységbe taszított.

2 326 francia zsidó is Izraelbe vándo­rolt – egy évvel korábban 1157-en dön­töttek így. A növekedés oka az a zsidó- ellenes erőszakhullám, amely az intifáda nyomán söpört végig Franciaorszá­gon, és amely megingatta Európa leg­nagyobb (félmilliós) zsidó közösségé­nek biztonságérzetét. Jelentős arányt képvisel még a 2693 etiópiai beván­dorló. Az Egyesült Államokból 1714-en érkeztek. (Amerikában ugyanakkor többszázezer izraeli él.) Az amerikai olék többségét nem a jobb élet vagy a biztonság, hanem az elkötelezettség hozza az ősök földjére, amit az is mu­tat, hogy többségük modem ortodox felfogású.

Az új olék száma az intifáda kitörése óta évről évre csökken, és 2002-ben ti­zenhárom éves mélypontot ért el. Izraelbe bevándorlók száma:

1999: 78 400

2000: 61 700

2001: 44 630

2002: 34 508

 

Címkék:2003-02

[popup][/popup]