Hírek

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Beolvadás az USA-ban?

A Zsidó Szervezetek Tanácsa (Council of Jewish Federations) szervezésében a hitközségek és különféle egyesületek 3500 képviselője tanácskozott New Yorkban. Napirenden egyetlen, de riasztó tény szerepelt: a rohamosan terjedő vegyesházasságból bekövetkező, az amerikai zsidóság létét fenyegető asszimiláció.

A fenti megállapítás azon a közvéleménykutatáson alapul, hogy ma az USA zsidóinak több mint a fele árja párja. Az ilyen családban felnövő gyermekeknek csak 28 százaléka kap zsidó nevelést, 31 százalékuk vallástalan, 41 százalékuk kereszténnyé lesz, vagy mindkét vallás szertartásában részt vesz. A vegyesházasságból származóknak mindössze 10 százaléka választ párjának zsidót. Az elvegyülés növekedését ugyancsak a számok jelzik, mert 30 évvel ezelőtt a zsidók 11 százalékának volt más vallású felesége, és 1974-ben is csak minden harmadiknak.

A New York-i tanácskozás után a CJF és az ÚJA (United Jewish Appeal) „Veszélybe került az amerikai zsidóság!” címmel drámai felhívást tett közzé, amelyben feltárja a fenti tényeket és önvizsgálatra szólítja a zsidókat. Kéri Őket, hogy tartsák nagyobb becsben vallási kötelezettségeiket, keltsék fel gyermekeikben a zsidó mivoltuk iránti érdeklődést, erősítsék az egyetemeken a közösségi életet, szélesítsék kapcsolataikat Izrael Állammal. A jövő fenyegetettsége ma még megelőzhető’, ugyanis az USA zsidóságának negyede még olyan fiatal, aki a házasság előtt áll.

Vándorolnak a kanadai zsidók

A legutóbbi kanadai választások után felerősödött Quebec tartomány többségében francia származású lakosságának nacionalizmusa a más nemzetiségekkel és más anyanyelvűekkel szemben. Ez elindíthatja a tartomány fővárosa, Montreal 90 ezer zsidójának az ország más tájára való elköltözését, és kivándorlását, mindenekelőtt az USÁ-ba. Már jelentős számú zsidó diák nem szülővárosában, hanem Ontarióban, az USAban és Izraelben tanul.

16 évvel ezelőtt a tradicionálisan antiszemita frankofonok ellenséges megnyilvánulásai miatt 40 ezer zsidó 300 ezer különféle nemzetiségű angol anyanyelvűvel egyetemben elhagyta a tartományt. Azóta Kanada több zsidószervezete központját is áttette Montrealból Torontóba. Ugyanakkor ott működik változatlanul a legnagyobb zsidókórház, a Zsidó Közkönyvtár, a 80 százalékában tartományi közpénzből fenntartott, 6000 diákot tanító általános és középiskolák. Ezeknek a gyerekeknek egyaránt anyanyelve az angol és a francia, ugyanakkor az iskolában jól megtanulnak héberül és jiddisül is.

Változatlanul Quebechez köti sorsát „övéi körében” a 22 ezer, Észak-Afrika francia nyelvű iszlám államaiból érkezett szefárd. Ők, mint egykori szülőföldjükön, nem kívánnak a közéletben szerepet vállalni, elfogadják a „másodosztályú” állampolgár helyzetét, megelégszenek a biztonsággal és a jóléttel.

V. Gy.

Németországból

ZSIDÓ ÖNVÉDELEM. Ralph Giordano író a terjedő rasszista, azon belül antiszemita megnyilvánulások, sőt három török halálával végződött támadások hatására levelet küldött Helmut Kohl kancellárnak a következő szöveggel: Mivel elvesztettük reményünket abban, hogy kormánya hathatós védelmet képes nyújtani jobboldali szélsőségesek zsidóellenességével szemben, közlöm, hogy mi magunk gondoskodunk biztonságunkról. Ez kiterjedhet a felfegyverzésre is. Mi, a holocaust túlélői és azok utódai soha többé nem szolgáltatjuk ki magunkat az elpusztításunkra törekvőknek.

A ZSIDÓ KULTÚRA NAPJAI. Az 1988 óta évenkénti müncheni rendezvénysorozat a város rangos művészeti eseményévé vált. Rendezőinek ennél több, mert a németországi zsidóság jelenlétét bizonyítja, továbbá a zsidó kultúrát népszerűsíti helybeliek és a külföldiek előtt.

A nemrégiben megtartott kulturális napok programja igen változatos volt. Az ünnepséget ősi dallamokkal az amszterdami Zsidó Zenei Társaság kamaraegyüttese nyitotta meg. A Fiatal Bajor Filharmonikusok az izraeli Izrael Yinon vezényletével két olyan művet mutattak be, amelyek 1943-ban a theresienstadti lágerben születtek, és komponistájuk ott pusztult el. Felléptek még a többi között párizsi, isztambuli, berlini, londoni énekesek, és a már nálunk is megismert amerikai The Klezmatics együttes is.

Ausztráliai múzeumavatás

Az ausztráliai Sydneyben 1992. november 18-án Peter Sinclair ellentengernagy, Új Dél-Wales kormányzója ünnepélyes keretek között nyitotta meg a földrészen 200 éve élő’ zsidók történetét és az európai holocaust tragédiáját ismeretető, annak tárgyi és írott dokumentumait magába foglaló múzeumot. A világ egyik legnagyobb ilyen intézményét a Magyarországon született John Saunders nagyiparos, sikeres üzletember hozta létre mintegy hatmillió dollár költséggel.

Képünkön: P. Sinclair és felesége J. Saunders társaságában.

A múzeumról s az ausztráliai zsidóságról következő számunkban riportot közlünk a közelmúltban Ausztráliában járt Vadász Ferenc tollából.

 

Címkék:1993-01

[popup][/popup]