Hírek

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Hírek

INGATLANMEGVÁLTÁS A HITKÖZSÉGNEK Az idén 608 millió forint járadékot kap a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége annak a megáll­apodásnak az értelmében, amelyet a kormány és a Mazsihisz képviselői aláír­tak a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumában.

A törvény lehetőséget biztosít arra, hogy az egyházak – tulajdonjogukról le­mondva – örökös járadékot kérjenek a számukra még át nem adott hajdani in­gatlanjaik fejében. A jegyzékben szereplő 152 ingatlan értéke mintegy 13,5 mil­liárd forint.

A járadék az említett összeg alapján 1998 és 2001 között 4,5 százalék, 2001-től pedig 5 százalék. A kormány várhatóan még az idén hasonló megáll­apodást köt a reformátusokkal és az evangélikusokkal.

AZ ELSŐ NŐI RABBI MA­GYARORSZÁGON Ez év nyarán vette át rabbidiplomáját Kelemen Katalin, a budapesti Szim Salom reform-zsidó közösség vezető­je, aki a londoni Leo Baeck College-ban, a reform-zsidóság európai fel­legvárában végezte tanulmányait.

Októberben a Szim Salom közös­ség is ünnepélyesen rabbijának vá­lasztotta őt. Az első magyarországi női rabbi személyére, tevékenysé­gére visszatérünk még készülő női mellékletünkben.

AZ ELSŐ RABBI HORVÁTORSZÁGBAN 1945 UTÁN A II. világháború óta először van rabbija a horvátországi zsidó közösségnek Kotel Dadon személyében. A fiatal rabbi budapesti házassága révén került kapcsolatba Közép-Európával és az elmúlt két évben az Országos Rabbiképző Intézetben taní­tott Talmudot.

Címkék:1998-11

[popup][/popup]