Hírek

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Hírek

LONDON: MORZSOLÓDÓ BRIT ZSIDÓSÁG Egy nemrég közzétett demográfiai felmérés tanú­sága szerint a tíz évvel korábbi 308 ezerről mára 285 ezerre csökkent a brit zsidó közösség létszáma. Az eró­zió oka mindenekelőtt az asszimilá­ció. A kutatás – melyre a Brit Zsidók Küldötteinek Tanácsa, az ottani zsidó csúcsszerv adott megbízást – azt mu­tatja, hogy ha a jelenlegi trend to­vább folytatódik, huszonöt éven be­lül a 200 ezret sem éri majd el a zsidók száma az országban.

SZALONIKI: MÚZEUM ÉS EMLÉKMŰ Felavatták a város ho­locaustáldozatainak emlékművét és zsidó múzeumát. Itt a többi között évezredek előtti sírköveket és más tárgyakat helyeztek el, amelyekből kiderült, hogy azon a tájon már 2300 évvel ezelőtt. Nagy Sándor ide­jén jelentős zsidó kolónia élt, a kö­zépkorban pedig a spanyol és portu­gál menekültek tették a Balkán leg­népesebb zsidó városává. A múze­um őrzi majd 55 269 zsidó 1943-as, deportálás előtti napokban készült vagyonösszeírását, vasúti úti okmá­nyokat, amelyeken az áll: „besoro­lás: marhavagon, végállomás Ausch­witz”. Iratokban olvasható: 1940-ben, a fegyverletétel előtt 13 ezer szaloniki zsidó harcolt a görög had­seregben a nácik ellen. A polgároso­dott, nagyon gazdag szaloniki zsidó­ság hétköznapi és vallásos életének azonban kevés tárgya maradt meg.

ZÜRICH: JIDDIS FILMHÉT Végig zsúfolt nézőtér előtt zajlott a vá­ros anyagi támogatásával rendezett különleges filmszemle. A filmek többsége Lengyelországban készült, közte a filmhéten bemutatott legré­gebbi is, az 1923-ban gyártott Misroch und Majrev. A szakemberek szá­mára is újdonság volt a zsidó környe­zetbe helyezett Lear király, a Der jidischer Kenig, Lear, és az 1936-os egyetlen amerikai-lengyel koproduk­ció, a Jidl mit a Fidl. A legnagyobb felfedezés a Goszfilm moszkvai arc­hívumában megtalált és München­ben restaurált, 1925-ben készült Jidise Glik, amely egy ügyefogyott kis zsi­dó csetlés-botlásairól szól. Forgató- könyvét Sólem Aleichem írta Mendele Mojher Szferim regénye alap­ján. Szereplői a Moszkvai Állami Szín­ház művészei, főszerepét pedig Solomon Mihoelsz alakította.

Címkék:1998-09

[popup][/popup]