Hírek

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Hírek

MÓDOSÍTOTT SZABÁLYZAT

Az izraeli hadsereg módosította sza­bályzatának azt a pontját, amely szerint női katonák nem léphetik át az ellenséges vonalakat. Az új rend szerint a légierő bevetésre induló gépein női orvosok is utazhatnak, hogy szükség esetén ellássák a sé­rülteket.

BLOKÁD Az Egged busztársaság sofőrjeinek egy csoportja február közepén autóbuszaival lezárta Tel-Aviv egyik főútvonalát, tiltakozásul amiatt, hogy a kormány a társaság eddigi monopóliumának megszün­tetését tervezi. A gazdasági liberali­záció szellemében hozandó döntés ellen a társaság vezetői és alkalma­zottai már hónapok óta tiltakoznak – nemegyszer igen vehemens for­mában. Az Eggednek nyújtott álla­mi támogatás 1997-ben elérte a 800 millió sékelt (mintegy 215 mil­lió dollárt).

A KERESLET VÁLTOZATLAN A PALESZTIN MUNKAERŐ IRÁNT A megkérdezett izraeli vál­lalkozók kétharmada szívesen alapí­tana közös vállalkozásokat a palesz­tin területen létrehozandó szabad­kereskedelmi övezetben – derült ki egy felmérés adataiból. Az élelmi­szer -, textil-, fémfeldolgozó- és mű­anyagipar, valamint más, nem hi-tec területeken működő vállalkozókat az olcsó munkaerő vonzza. Natan Scsaranszkij iparügyi miniszter már kijelentette, hogy Izrael jövője csak­is a fejlett technika lehet, a képzet­len munkaerőt igénylő gazdasági ágak napjai meg vannak számlálva, mert nem sokáig bírják majd a ver­senyt az olcsó bérű országokkal. A kitörés másik útja Jordánia lehet, amely normalizálta kapcsolatait Iz­raellel, és ahol szintén nagy tömegű olcsó munkaerő várakozik „ugrásra készen”. A kérdés csak az, hogy a rendkívül bizonytalan politikai hely­zetben miként lehetséges majd hosszú távú együttműködést kialakí­tani; mi lesz erősebb: a gazdasági racionalitás, vagy a szélsőségesek ir­racionalitása?

ÚJRA NYÍLÓ MECSETEK Jiszrael Meir Lau, Izrael askenáz főrab­bija a Kneszet arab képviselőivel va­ló tárgyalás után javaslatot tett illeté­kes állami szerveknek, hogy az ötven évvel ezelőtt bezárt, és ma múzeum­ként, közhivatalként, bevásárlóköz­pontként, étteremként működő me­cseteket Beér Seván, Tiberiasban, Cfáton és Caesareában ismét eredeti hivatásuk szolgálatába állítsák.

HÁZASTÁRSI KÖTELESSÉG

A tel-avivi rabbitanács elfogadta egy asszony panaszát, akivel félje 1995 óta nem él házaséletet. Az Ítélet: helyre kell állítani a teljes házastársi kapcsolatot, ellenkező esetben öt és fél millió forintnak megfelelő bánat­pénz illeti meg az elhanyagolt felesé­get – adja hírül a bonni Allgemeine.

SZEGÉNYSÉG A hivatalos statisz­tika szerint szegények azok a csalá­dok, amelyek egy főre jutó keresete nem éri el az 1331 sékelt, azaz 80 ezer forintot E szerint 693 ezer sze­gény él az országban. Többségükben sokgyermekes arab család, amelyek a családi pótlék ellenére sem jutnak a szegénységi küszöb fölé.

Címkék:1998-04

[popup][/popup]