Hírek

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Hírek

NÉPESSÉGGYARAPODÁS

1997-ben az országban 60 000 alijázó érkezett, ebből 50 000 a volt Szovjetunióból. A hírt közlő Orszá­gos Statisztikai Hivatal prognózisa szerint öt év múlva már Izraelben él majd a legtöbb zsidó, mert mi­közben itt folyik a bevándorlás, a ma még legnépesebb zsidó közös­ség, az amerikai, a második helyre kerül a beolvadás következtében. Izraelben a lakosság 30 százaléka 14 éven aluli, Magyarországon ez az arány 18 százalék.

HŐSÖKRE EMLÉKEZVE A Jeruzsálemet övező egyik dombon ál­lítják fel a II. világháborúban az an­tifasiszta hadseregekben harcolt másfél millió zsidó katona emlék­művét.

HŐS ŐSÖK A rómaiak elleni há­ború során, 68-ban Jodhav váro­sában nagy csata folyt. A győztes rómaiak a vallási előírásokat nem engedték betartani, s tömegsírba dobatták az elesetteket. A sírt fel­fedezték, 1930 évvel később ad­ták meg a végtisztességet a hazafi­aknak.

ARCHEOLÓGIAI ÚJDON­SÁG A fővároshoz közeli, délre fekvő Har Homa körzetében egy V. században épült, boltíves gö­rög-katolikus templom maradvá­nyait tárták fel. Találtak egy négy­szer kétméteres kőoszlopot, rajta – ritka ábrázolás – a terhes Mária. Ez a legjelentősebb keresztény le­let Izraelben.

FÁTÓL AZ ALMA A különféle egyházak közötti megbékélés szor­galmazására nemzetközi találkozót rendeztek Jeruzsálemben. Ezen részt vett Izrael bevándorlási mi­nisztere, a modem ortodox Juli Edelstein. Találkozott édesapjá­val, Georg Edelsteinnel, az orosz delegáció tagjával, aki a pravoszláv papok díszes ornátusát viselte, s nyakában aranykereszt lógott.

MÁSFÉL MILLIÓ EMBER IVÓVIZE Befejezés előtt áll az IDE cégnél a világ legnagyobb tengervíz-sótalanítójának kivitelezése: másfél millió ember ivóvizét bizto­sítja. A cég 40 országba exportál sótalanító berendezéseket.

ÜGYVÉDEK ORSZÁGA Izraelben minden 3530 emberre jut egy ügyvéd, ezzel a világelső. Követi az USA, ahol négyezer főre jut egy ügyvéd, majd messze lemaradva Japán következik, ahol ez az arány tízezer az egyhez.

MÉG EGY ALMA A templomi szertartás után a jeruzsálemi Hotel Centralban tartotta meg lakodalmi ünnepségét egy jesiva-növendék, akiről kiderült, hogy apja a moszk­vai emigrációban született Markus Wolf, aki az NDK kémszolgálatának tábornok rangú vezetője volt. Az if­jú férj nevét elhallgatták, az ugyan­is megváltozott – adja hírül a züri­chi Israelitisches Wochenblatt.

16 500 DOLLÁR 1997-ben a nemzeti termék egy főre jutó érté­ke 16 500 dollár volt. Magyarorszá­gon 4600 dollár.

A KLÓNOZÁS ÉS A HALACHA

A keresztény felfogástól eltérően a zsidóság – szigorú felügyelet mel­lett – megengedhetőnek tartja a klónozást. Ezt a döntést közölte ez év januárjában a jeruzsálemi Saaréj Cedek kórház kebelében műkö­dő Schlesinger Orvosetikai Intézet feje, dr. Mordechaj Halperin rab­bi. A döntésre a Kneszet tudomá­nyos és technológiai bizottsága kérte föl a tekintélyes intézetet, mert a közeljövőben lesz esedékes a klónozásról szóló törvény vitája. Halperin rabbi szerint „az emberi klónozás kapcsán a rabbiknak új kérdésekkel kell szembenézniük, ezek azonban elsősorban szociális jellegűek, és főként a családi élet­tel kapcsolatos törvényeket érintik, amelyek megoldható problémák”.

Címkék:1998-03

[popup][/popup]