Hírek

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Külföld

…ÉS A JOINTNÁL A Joint Distribution Committe (JDC) vizsgálóbizottságot állít fel, hogy kiderítse: mi lett azokkal a pénzekkel, amelyek a nácik uralta Európában a zsidók kölcsönöztek a JDC-nek (amíg lehetett) mentőakciók támoga­tására vagy csupán vagyonuk mentése céljából. Sraga Elam svájci-izraeli újságíró a Jad Vasém intézet archívumá­ban bukkant olyan JDC aktákra, amelyek 200 ilyen személy nevét tartalmazzák – Franciaországból, Olaszországból, Ma­gyarországból, Romániából. A francia állampolgárok által kölcsönzött összeg I millió dollárra rúg, a romániai illetősé­gűek 500 ezer dollárt kölcsönöztek. Elam – akinek nem tet­ték lehetővé, hogy a JDC New York-i archívumaiban kutas­son – üdvözölte a bizottság felállítását, ám hozzátette: füg­getlen személyek bevonása mindenképpen szükséges.

5 860 000 ÁLLAMPOLGÁR Évente, Ros Hásánákor teszi közzé az Állami Statisztikai Hivatal az országra vonatko­zó legfontosabb adatokat, mindenekelőtt a lakosság számát, vallási összetételét Az 5758. év kezdetén 5 860 000 állam­polgára volt Izraelnek, közülük 4 7000 000 zsidó (80,2 szá­zalék), 872 000 muzulmán (14,9 százalék), valamint 290 000 keresztény és drúz (4,9 százalék). Az összlakosság egy év alatt 2,45 százalékkal növekedett, ebben szerepe van a 70 600 bevándorló mellett a 12 i 3Ö0 születésnek – az elha­lálozások száma 34 700. A zsidó lakosság növekedési rátá­ja az elmúlt évben 1,9% volt, a muszlimoké 3,5%.

HOSSZÚ AZ ÉLET Az elmúlt öt évben Izraelben szüle­tett lányok 79 évet valamivel meghaladó életkorra számít­hatnak, míg az ugyanekkor született fiúk várható életkora 78 év – közölte az ugyancsak a statisztikai hivatal ez év au­gusztusában. A férfiak várható élettartama tekintetében Iz­rael a világ országai közt a harmadik – Japán és Svédország után. Az izraeli nők a tizenhetedik helyen vannak. A kedve­ző statisztikát nem befolyásolja számottevően a harci cse­lekmények során elesett fiatal férfiak száma, sem az Izrael­ben igen magas közúti balesetek aranya. A magas életkor egyik okaként a zöldségben és gyümölcsben gazdag étrendet szokták említeni a szakértők.

Címkék:1997-11

[popup][/popup]