Hírek

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Izrael, Külföld

5 538 000 LAKOS Ezt a szá­mot tette közzé a Statisztikai Hiva­tal áprilisban, Izrael Állam megalaku­lásának 48. évfordulóján. Ebből 4,6 millió a zsidó.

PALESZTIN DEMOGRÁFIAI ROBBANÁS A Gázai Övezet je­lenleg 934 ezer fős lakossága 15 éven belül megduplázódik – jelenti a Palesztin Statisztikai Hivatal, a Jerusalem Report 1996. március 7-i száma szerint. Az övezetben a csa­ládonkénti átlagos gyerekszám 7,44, míg Izraelben 2,9.

ÚJ NAGYVÁROS Az ország déli tengerparti részén fekvő Askelonról már négyezer éves feljegyzések is találhatók, a Biblia pedig a város filiszteusok elleni háborújáról ír. A megmaradt ősi romok mellett 1950-ben alapították a ma 92 ezer lakosú Askelont, amelynek népes­sége az ezredfordulóig az előrejelzé­sek szerint eléri a 120 ezret. Az oda­költöző főleg diplomás fiatalok első­sorban a magas képzettséget igény­lő műszerek gyártásában és az ide­genforgalomban helyezkednek el.

GYÉMÁNTOK A gyémántmeg­munkálás és -kereskedelem egyre jelentősebb szerephez jut az ország gazdaságában a növekvő konku­rencia ellenére. Ez év első felében 1,1 milliárd dollár értékben expor­táltak, főleg a három nagy piacra: az USA-ba, Japánba, Hongkongba.

TEL AVIV A VILÁG TÍZ LEG­DRÁGÁBB METROPOLISA KÖZÖTT – ez az eredménye a mintegy nyolcezer professzionalis­tát tömörítő Nemzetközi Ingatlan Szövetség ötven városra kiterjedő vizsgálatának az ingatlanok árairól. Ráadásul míg a vizsgált városok többségében az árak lassan stabi­lizálódnak vagy éppen lefelé mo­zognak, addig az izraeli városban változatlanul tart az emelkedés. A csúcsot a tengerparton épülő Dávid tornya nevű luxuslakóház tartja, ahol a lakások négyzetméterenkénti ára 10 ezer dollár. (Ennek ellenére a rendelkezésre álló 60 lakásból ötvenet már eladtak.) Egy jó környé­ken épülő „átlagos” lakás négyzet­méterenkénti ára Tel-Avivban 5250 dollár körül van.

IZRAEL – AZ OROSZ TURIS­TÁK NÉPSZERŰ ÚTICÉLJA

1995-ben 115 ezer turista érkezett Oroszországból Izraelbe – az Ide­genforgalmi Minisztérium adatai szerint. Sokan jönnek rokonlátoga­tóba, de a minisztérium szerint a lá­togatók legalább fele nem zsidó. Az Izraelbe látogató turisták számát te­kintve Oroszország az elmúlt évben már a zsidó állam ötödik legfonto­sabb partnerévé lépett elő.

BEZÁR AZ ATARA KÁVÉHÁZ A legendás jeruzsálemi kávé­ház (amely annyira hozzátartozott a városképhez, mint nálunk a New York vagy Prágában az U Fleku) le­húzza a redőnyt. Az 1948 előtti underground-harcosok, híres írók és művészek egykori törzshelye, a 30-as évek német értelmiségi német zsidó szellemiségét tükröző kávé­ház, mára elvesztette közönsége ja­vát: korábbi hívei elöregedtek, a fia­talok számára már nem olyan vonzó, az üzlet veszteségessé vált – átadja helyét egy Pizza Hut étteremnek.

LAUDER BEKAPCSOLÓDIK A GAZDASÁGI ÉLETBE Ronald S. Lauder a legnagyobb tele­fontársaság, a Bezek részvényeinek megvásárlásáról tárgyal.

EZ IS BÉKEFOLYAMAT Napi többszöri autóbuszjárat indult Ejlat és a jordán Akaba között. Ugyan­csak menetrendszerűen közleked­nek a repülőgépek Tel-Aviv és a jor­dán főváros, Amman között.

KODEX ALEPPO 1066 évvel ez­előtt gyönyörű betűkkel írta le Salomo ben Bujaa azt a Bibliát, amely nevét a szíriai Aleppóról kapta, mivel a XIV. század óta az ottani hitközség tulajdo­nában volt. Az ókortól fennmaradtak közül legjelentősebb szentkönyv az aleppói zsinagóga 1947-es leégése so­rán súlyosan megsérült, több lapja el­veszett. 1962-ben sikerült Jeruzsá­lembe menekíteni, ahol az azóta is tartó restaurálást néhány hete fejezték be. Elterjedtek olyan hírek, hogy a hi­ányzó lapokat a tűzvészből kimentő, még Szíriában élő idős zsidók amu­lettként őrzik. Egy jeruzsálemi kiadó megkísérli felkutatásukat és lefényképezésüket, hogy legalább fakszimilé­ben teljes legyen a Kodex Aleppo.

Címkék:1996-06

[popup][/popup]