Hírek

Írta: V.Gy. - Rovat: Archívum, Külföld

ZÁGRÁB: A horvátországi Zsidó Hit­község felháborodottan tiltakozott Franjo Tudjman köztársasági elnöknél, annak készülő kegyeletsértése ellen. A háború alatti horvát bábállam egykori lágerében, Jasenovacban, ahol 700 000 embert, mindenekelőtt szerbeket, cigányokat, zsidókat pusztítottak el, egy tábla emlékezik a fasizmus ál­dozataira. És mert 1945 után Jaseno­vacban internálták és bíróság elé állításukig ott őrizték az SS-ek kegyetlenkedésén is túltevő horvát fasisztákat, az usztasákat, most nekik, mint a kommunizmus áldozatainak akar emléket állíttatni Tudjman, a ju­goszláv kommunista hadsereg tábor­nokából lett államfő.

A náci háborús bűnösöket felkutató, névsorukat őrző bécsi archívum ismert vezetője Simon Wiesenthal Tudjmannál már e javaslata előtt is tiltakozott, amikor Zágrábban megváltoztatták a Fasizmus Áldozatai tér elnevezését.

*

BÉCS: A kormány az Osztrák Érdemrend Első Osztályával tüntette ki Simon Wiesenthalt.

Az elárvult zsidó temetőket a magyarországiakhoz hasonlóan kikezdi az enyészet. Megmentésükre jött létre a Shalom Egyesület, amelynek ak­ciójához nagy számban csatlakoztak keresztények is, fiatalok fizikai munkával, tehetősek anyagiakkal. Ed­dig kétezer sírt hoztak rendbe Bécs központi temetőjében, köztük az újságírás múlt századbeli 17 nagy­ságáét, amelyeknek költségeit a Lap­kiadók Szövetsége fedezte. E halmok egyike alatt nyugszik Moritz Szeps, a Neuen Wiener Tagblatt főszerkesztője, akinek lapjában álnéven fejtegette poli­tikai nézeteit Rudolf trónörökös. Támogatja a kegyeletszolgálatot Dr. Thomas Klestil államelnök, aki e tevékenységet az antiszemitizmussal, a közömbösséggel és a felejtéssel szem­beni fénylő jelként értékeli. Bécs központi temetőjében még húszezer sír vár megmentésre, utána két kerületi, a wahringi és florisdorfi temető követ­kezik, majd az alsó-ausztriaiakra kerül sor.

*

OLOMOUC: Csehország Morva tartományában a háború előtt 200 000 zsidó élt, ma a hitközségnek 3000, többségükben idős tagja van. A közösség visszakéri egykori ingatla­nait, mert azok értékesítéséből akarja zsinagógáját rendben tartani, vallási életét és a gyerekek nevelését biztosítani. A kormánynak és a parla­mentnek a múlt év őszén elküldött kérésük, panaszuk eddig válasz nélkül maradt, csupán Václav Havel köztár­sasági elnök válaszolt – kérésüket támogatva.

*

HELSINKI: Megérkezett állomás­helyére Izrael új finnországi nagy­követe, a palesztin Yussef Hadj Yehia. Eddig az izraeli diplomáciában a zsidó állam arabjai közül a legmagasabb ran­got Mohamed Massarva érte el, aki az USA Atlanta államában szolgált kon­zulként.

A helsinki büntetőbíróság egy fiatalembert zsidó sírok megrongá­lásért 1 évi börtönre ítélt.

*

VILNA: A fiatalok kivándorlása, az idősek elhalálozása miatt egyre csök­ken a baltikumi zsidóság. A megma­radók identitásának erősítése, vallási, kulturális életük fenntartása érdekében néhány, Észtországhoz, Lettországhoz, Litvániához közeli orosz város zsidóságával összefogva közös szervezetet kívánnak alapítani.

Vilnában és Rigában gyászünnep­ségen emlékeztek meg a két város get­tójának félévszázada történt megsem­misítéséről.

*

BONN: Tudósok, írók, újságírók, politikusok közös javaslattal fordultak a kormányhoz, hogy adjon élet­járadékot a balti országok néhány száz, a holocaustot túlélt nyomorgó ag­gastyánjának.

*

DÜSSELDORF: A város egye­temén felállítják a jiddis tanszéket. Anka Brunn, Északrajna-Wesztfália tudományos miniszternője elsősorban a germanistáknak és az irodalmároknak ajánlja a jiddis stúdiumokat, úgy véli azonban, hogy a középkori némethez közeli nyelv megismerése, amelyet a háború előtt 12 millióan beszéltek és viszonylag sokan használnak ma is, a zsidók megismerését és megbecsülését is elősegíti. Az első előadások a nyáron hangzanak majd el egy kurzus keretében.

A tartományban eddig judaisztikával a münsteri Evangélikus Teológián, a duisburgi főiskolán és a kölni egyete­men foglalkoztak.

V.Gy.

Címkék:1994-03

[popup][/popup]