Három zsidó lap

Írta: (stark) - Rovat: Archívum, Hazai dolgaink

Örömmel fogadtuk az új tájékoztató kiadványt, amelyet ezentúl havonta ad ki Izrael budapesti nagykövetsége és a Szochnut. “Izrael – Tények, érvek, vélemények” – ez a nyolc oldalnyi kis lap címe. Az eddig kezünkbe jutott két számból messzemenő következtetéseket bajos levonni, de úgy tűnik, a lapot haszonnal forgathatja, aki Izraellel kapcsolatosan új információkra vagy korábban már ismert tények új megvilágítására kíváncsi. Esélye van rá, hogy megvalósítsa a célt, amit S. Marom nagykövet az első szám rövid beköszöntőjében így jelölt meg: “…megkísérlünk hírt adni olyan tényről, ami talán nem szenzáció, de kiegyensúlyozottabbá te- heti az Izraelről alkotott képet. Szeretnénk a hátteret felvázolni a napi hírek mögé…”

A lap műfajilag változatos: hírek, kommentárok (külföldi lapokból is), cikkek, információk egyaránt találhatók benne. Tartalmilag előnyére szolgál, hogy polemikus anyagokat is közöl, így remélhetőleg sikerül elkerülnie a követségi kiadványok gyakori hibáját, az egyoldalúságot, a kincstári jelleget.

Az első két szám olvasnivalóiból kiemeljük E. Rostow amerikai diplomata cikkét arról, hogy melyik államnak lehet igénye a most Izrael megszállta területekre, M. Zuckerman részletes írását a tavaly októberi Templom-hegyi incidens előzményeiről, a kuriózumszámba menő információt a szamaritánusokról, valamint az alijákról indított cikksorozatot.

Érdeklődéssel forgattuk az EGYSÉG című lap hozzánk legutóbb eljutott 5. számát. A Chabad-Lubavits Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület e kiadványa a Tóra-adás ünnepére jelent meg. Amint a korábbi számok, ez is részletes, sokoldalú és közérthető magyarázatokkal szolgál az ünnepről és a vele kapcsolatos hagyományokról, vallási előírásokról. Ezeken túl azonban sok más érdekes információt is találunk az 5. számban részint a zsidó hagyományokról (így például a mezuzá értelméről és jelentőségéről), részint a közösségi élet eseményeiről. Érdekes a lubavicsi mozgalom kelet-európai konferenciájáról szóló moszkvai riport, és az, amelyiknek szerzője és egyben hősei, egy 16 éves zsidó fiú, aki felvétette magát Ábrahám szövetségébe.

Baruch Oberlander rabbi, az EGYSÉG agilis szerkesztője és legfőbb házi szerzője olykor meg is korholja kissé a zsidóságtól eltávolodott magyar zsidókat, de jól teszi, erre ugyanis szükség van, mert – mint írja – “az előző rendszer ateista diktatúrája és az előző “önkéntes” asszimiláció, beolvadási kísérlet és magyarkodó szervilizmus gyökereiben rendítette meg a zsidóságot”.

Szomorúan vettük tudomásul, hogy rövid, bár ígéretesen indult létezés után megszűnt a Zsidó Diákok Magyarországi Szövetségének lapja, az UJSág. Vártuk egy ideig az újabb számot, de azt kellett megtudnunk, hogy belátható időn belül nem számíthatunk megjelenésére.

A ZSDMSZ szervezeti nehézségekkel küzd, ezek megoldásában a Joint anyagilag támogatja. A gondok azonban nemcsak és nem is elsősorban pénzügyi természetűek: mindenek előtt a zsidóság ügyének elkötelezett, jó szervezőképességű és határozott aktivistákra lenne szükség, akik a kezdeményezőket támogatnák.

Ehhez a szervező munkához nagy segítséget adhatna egy jól szerkesztett, fiatalos, színes lap. Az UJSág eddigi számai azzal kecsegtettek, hogy ilyen lesz. Annak ellenére mondjuk ezt, hogy magunk is fölfigyeltünk a lapban megjelent egyik-másik cikk vagy interjú eszmei és – hogy úgy mondjuk – modorbeli fogyatékosságaira. Sajnos, a szervezet egyes barátai, támogatói az indokoltnál nagyobb jelentőséget tulajdonítottak ezeknek, és – ha jól értesültünk – a további támogatást a lap meg- szüntetéséhez kötötték.

Bízunk benne, hogy felülvizsgálják majd álláspontjukat, és az ismét megjelenő UJSág figyelemreméltó orgánuma lesz a gyarapodó és színesedő hazai zsidó közéletnek.

(stark)

Címkék:1991-09

[popup][/popup]