Hány zsidó él Amerikában? – …és hány zsidó él Magyarországon?

Írta: Cs.M. - Rovat: Archívum

…és hány zsidó él Magyarországon?

A Füst Milán Szellemi Páholy 2002 februárjában a nép- számlálás kapcsán tartotta vitaestjét. Kovács András szo­ciológus, egyetemi tanár, Rózsa Ferenc, a KSH népszám­lálási osztályának igazgatóhelyettese, illetve a hozzájuk később csatlakozó Heisler András, a BZSH elöljárója vol­tak a vitavezető, Benedek István Gábor vendégei.

A népszámlálás már a tervezés szakaszában heves vitát váltott ki a szélesebb közvéleményben is, annak lebonyolí­tása, illetve a vagyoni és személyes körülményeket firtató kérdések miatt. Ennél nagyobb gondot okozott azonban a Mazsihisznek kialakítania álláspontját amiatt, hogy – 1948 óta első ízben – felkerültek a kérdőívekre a vallást tudakoló kérdések. A Mazsihisz végül mindenkinek saját belátására bízta a válaszadást. Az est azonban nem ezt volt hivatott tisz­tázni, hanem a népszámlálás eredményét értékelni: azt, hogy a hol 80-100, hol 100-200 ezerre becsült magyarorszá­gi zsidóságnak csupán töredéke határozta meg magát zsidó­ként, akár vallását, akár származását tekintve. Ez 12-13 ezer főt jelent. A Mazsihisz vezetősége – eddig tisztázatlan infor­mációkra és közleményekre támaszkodva – azon félelmei­nek adott hangot, hogy a kormány e számot veszi majd ala­pul az egyházak közötti pénzmegosztás során. Más vélemé­nyek szerint ez a szigorú számítás csak a kisegyházakat sújt­hatná, így a félelem megalapozatlan. Mindenesetre Heisler András – előbb magánvéleményként, majd Tordai Péter Ma­zsihisz elnök helyeslése után hivatalos véleményként – kije­lentette, hogy a zsidóságnak tiltakoznia kell, ha anyagi téren ezen irreális szám alapján akármilyen diszkrimináció érné. Benedek István Gábor hozzátette – kiváltva a főként idősek­ből álló közönség első és egyben utolsó reakcióját – hogy a rendezvénynek ezért a mondatért kellett létrejönnie. Kovács András úgy vélte, elenyésző azoknak a száma, akik negatív következményektől tartva, nem merték felvállalni identitásu­kat. A beszélgetés során más konklúzió nem született – in­kább a szorosan vett témát nem érintő történelmi, demográ­fiai adatok hangzottak el, illetve a népszámlálások történe­téről tudhattunk meg néhány érdekességet.

Cs.M.

Címkék:2002-03

[popup][/popup]