Hanukaland

Írta: Fritz Zsuzsa - Rovat: Archívum

Hanukaland

Rakd sorrendbe a hanukai esemé­nyeket:

„Harcolnunk kell a szír-görögök ellen” – mondja Matitjahu.

Végül a zsidók egy korsó olajat találtak, s ezzel gyújtották meg a menóra lángjait.

Azt mondta: „Nem tanulhatjátok szent könyveiteket.”

I. e. 168-ban a szír-görögök ural­kodtak Izraelben. Azt akarták, hogy a zsidók olyanok legyenek, mint ők.

Matitjahu és öt fia nem akart úgy tenni, ahogy azt Antiokhosz király akarta. Továbbra is ragaszkodtak a törvények betartásához.

A kegyetlen Antiokhosz király megtiltotta a Sabbat megtartását.

A szír-görögök megszentségtelenítették a Szentélyt.

A zsidók harcba szálltak a szír-­görögökkel. Bátran harcoltak, és győztek.

A menóra lángjai csodák csodájá­ra nyolc napig égtek.

Bementek a Szentélybe, és meg­tisztították azt a pogány szobrok­tól.

Tiszta olajat kerestek, hogy meggyújthassák vele a menóra lángjait.

● Amikor Nagy Sándor meghalt, a birodalmat felosztották parancs­nokai között.

TALÁLD MEG A HIBÁKAT A TÖRTÉNETBEN!

Hanuka ünneplése Kiszlév hó 23-án kezdődik, és nyolc napig tart. Általában ez szeptember havára esik. Az ünnep az egyiptomiak felett aratott győzelemre em­lékeztet bennünket. I. e. 168-ban a Szentélyt Antiokhosz király parancsára fel­szentelték, hogy a zsidó Istenhez, Zeuszhoz lehessen benne imádkozni. Amikor Juda Makabi visszafoglalta a Szentélyt három évvel később, lerombolta a szob­rokat és újjáavatta a Szentélyt. Ehhez tiszta, kóser olajra volt szüksége. Csak két korsó olajat talált, mely tíz napra volt elegendő. Ez volt Hanuka csodája, mely­re emlékezve gyújtjuk meg a hanukai fényeket. Az első este nyolc gyertyát gyúj­tunk, és az utolsó este csak egyet. Olajban sült ételeket is fogyasztunk, például sült krumplit.

HÁROM AJÁNDÉK HANUKÁRA

Egyszer, réges-régen, egy gazdag ke­reskedő azt mondta három fiának:

– Holnap este gyújtjuk az első hanuka-gyertyát, itt van egy-egy aranytal­lér, vegyetek valami különlegeset éde­sanyátoknak.

Másnap korán reggel a három test­vér elindult, hogy ajándékot keressen. Együtt mentek egészen addig, amíg egy hármas útkereszteződéshez nem értek. Azt mondta a legidősebb testvér: „Azt hiszem, én balra megyek.”

A második testvér azt mondta: „Ak­kor én jobbra tartok.”

A legkisebb, Júda, elindult a kö­zépső úton. Addig ment-mendegélt, mígnem meglátott az út szélén egy kislányt, aki úgy sírt, mintha a szíve szakadna meg. Júda megállt és meg­kérdezte:

– Mi a baj, kicsi, miért sírsz?

A kislány azt válaszolta:

– Az édesanyám nagyon beteg, és nincs pénzünk, hogy megvegyem a gyógyszert, amitől meggyógyulna.

Júda erre azt mondta:

– Van három aranypénz a zsebem­ben, az egyiket neked adom.

A kislány hálásan nézett rá, majd el­szaladt, hogy elvigye édesanyjának a jó hírt. Júda mosolyogva ment tovább. Ki­csivel később meglátott egy férfit egy fa alatt. Olyan boldogtalannak látszott, hogy Júda megállt és megkérdezte:

– Mi a baj, uram?

A férfi azt válaszolta:

– Zenész vagyok, azzal keresem a kenyerem, hogy hegedülök, de egy tolvaj ellopta a hegedűmet, miközben aludtam, és nincs pénzem, hogy újat vegyek.

Júda azt mondta:

Van két aranypénz a zsebemben, az egyiket neked adom, hogy vehess egy új hegedűt, és még mindig marad egy aranypénzem, hogy ajándékot ve­hessek az édesanyámnak.

– Köszönöm, az Isten áldjon meg téged – mondta a hegedűs.

Júda elmosolyodott, és továbbin­dult. Hamarosan meglátott egy várost a távolban, és felgyorsította lépteit, mert képzeletében megjelentek az ajándékokkal teli kirakatok. Hirtelen hangot hallott:

– Kérlek, állj meg, segíts rajtam!

Egy idős asszonyt látott meg az út szélén, akinek a szekere az árokba for­dult. Rúdja eltörött, a kosarak és a do­bozok szétszóródtak. Júda odament hozzá, és azt mondta neki:

– Micsoda balszerencse! Ne aggódj, boldogan segítek rajtad.

– Köszönöm, fiam! – mondta az ass­zony. – Babakészítő vagyok, minden héten beviszem a városba eladni az árumat, de most, hogy eltört a szeke­rem, nem tudom, mit fogok csinálni.

Júda az utolsó aranypénzre gondolt, és a hanuka-ajándékra, majd ránézett az asszonyra, és tudta, mit kell tennie.

– Ne aggódj, segítek vinni a kosara­kat meg a dobozokat, s ha a városba érünk, új szekeret vehetsz majd ebből az aranypénzből.

A babakészítő nem hitt a fülének.

– Milyen jó vagy – mondta. – Soha nem felejtem el a kedvességedet.

Júda hanuka-ajándék nélkül tért ha­za. Másnap este, amikor lement a nap, a gazdag kereskedő és családja össze­gyűltek, hogy megünnepeljék Hanukát. Miután megették a finom fánkot és elénekelték kedvenc hanukai dalu­kat, azt mondta a legidősebb fiú:

– Boldog hanukát, édesanyám! Fo­gadd el ezt az ajándékot, e zafír ki­tűzőt, mely olyan remekül illik a sze­med színéhez.

– Köszönöm fiam, gyönyörű! – mondta az anya.

Ekkor a középső fiú állt fel, és egy bársonykendőt adott át édesanyjának ajándékba.

– Köszönöm, csodálatosan szép, fi­am! – mondta az anyja.

Júda lehorgasztott fejjel, szomorúan ezt mondta:

– Nem tudok adni neked semmit hanukára, édesanyám. – S elmesélte a kislányt, akinek gyógyszerre volt szüksége, a zenészt, akinek ellopták a hegedűjét, és az idős babakészítő esetét. Az édesanya figyelmesen végig­hallgatta, majd így szólt:

Dehogynem hoztál nekem ajándé­kot hanukára! A tudat, hogy ilyen jó szíved van, nagy örömet okoz nekem. Köszönöm fiam, hogy segítettél a baj­bajutottakon!

HANUKAI VERS

Én vagyok, kit nagyon vársz,

rajtam édes cukormáz.

Olajban sült kerek szépség,

velem teljes az ünnepség.

Mogyoróhalom a szomszédom,

a szerencsédet megmondom,

négy héber betűt ismerek csak,

az nyer, aki jobban forgat.

Egy nagy család tagja vagyok,

apám és testvéreim nagyok,

igazi hősök, nagy lázadók,

hősnek látnak mind a zsidók.

Én vagyok, akit vársz télen,

kit hívsz gyertyával sötétben,

tőlem látod, mit látnod kell,

megvilágosul, ki rám lel.

Ágas-bogas furcsa szerzet,

ez vagyok én, hogyha kérded,

egyszer használnak az évben,

nyolc napig világítok télen.

Ha anya főz, sokszor használ,

krumplinál és persze húsnál,

de Hanukakor ünnepelek,

nyolc napig csak én sercegek.

áratlan vagyok, különleges,

feladatom nagyon nemes,

nem vagyok magányos, mert tudom,

felnéz rám a nyolc barátom.

Fritz Zsuzsa összeállítása

Címkék:2004-12

[popup][/popup]