Hanukafesztivál – szervezés felsőfokon

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Hanukafesztivál – szervezés felsőfokon

Nagyszabású hanukai rendezvénysorozatot szerveztek a Hasomer Hacair, a UJS, a Kidma, a Habonim Dror és a Bálint Ház aktivistái, melynek idén először nagyszabású médianyilvánosságot is sikerült teremteniük.

Ha valaki nem volt jelen a Scheiber Sándor Iskolában meg­rendezett bálon, ahol a Zanzibár és a Madarak Házibuli zenekar húzta a talpalávalót, a Merlin Színházban, ahol gyerekprogramok, irodalmi kávéház (Heller Ágnes, Karády Viktor, Karinthy Márton, Réz András, Szántó T. Gábor és Varró Dániel), majd Pa-Dö-Dö, David Yengibarjan, Szilvásy Gipsy Band és a Besh O’Drom koncert következett, az magára vessen, nem mondhat­ja, hogy nem tudta, miről marad le.

Az idősebb nemzedékre is gondoltak a fiatalok, akik a Goldmark teremben vehettek részt ünnepi vacsorán, s Felle­gi Balázs és a Huberman vonósnégyes koncertjén.

A rendezvénysorozat azonban nemcsak a szórakoztatásra összpontosított. Régi adósságot törlesztettek a fiatal szerve­zők, amikor Hanukaritasz címmel egész napos jótékonysági akcióval lepték meg kórházak, idősek otthona, nevelőintéze­tek és hajléktalanszállók lakóit.

Nem csupán megjelenítették a zsidó hagyomány egyik fon­tos elemét a karácsonyi adakozás hangulatában fürdőző fővá­rosban, jelezve azt, ami sajátos és mégis mindenkit összeköt, hanem mindezt tudatosítani is igyekeztek a nyilvánosságban.

Fontos volna, hogy e tudatosság megjelenjen a zsidó kö­zösség egészének képviseletében, arculatának formálásá­ban, és olyan alkalmakkor, amikor az egész társadalmat érintő válsághelyzetek adódnak (pl. árvíz, hajléktalanügy), a zsidó közösség vezetése is jelezze: emberiesség dolgában hagyományaihoz hűen, felelősségteljesen, bölcsen jár el. Értékeinek tudatában, és tegyük hozzá, átgondolt politikai érdekeinek megfelelően. Nem árt magunkban is tudatosíta­ni, és a társadalom felé is közvetíteni az üzenetet: közünk van egymáshoz.

Ugyancsak fontos volna, ha a rendezvényt szervező, s az ifjúsági szervezeteket vezető fiatalok – akik életkorukból adódóan más élményekkel rendelkeznek, s másként is kom­munikálnak, mint a közösség politikai képviselői – nagyobb szerepet kaphatnának a zsidóság nyilvánosság előtti arculat­formálásában. Ez alkalommal is példát nyújtottak abból, ho­gyan kell megjeleníteni vallási-kulturális értékeinket. Üdvös volna, ha e koncepciózus szervezőkészség, „ész és szív” együttműködése közéleti tapasztalatokkal egészülhetne ki, megteremtve a XXI. század magyarországi zsidó közösségé­nek új politikusnemzedékét.

Címkék:2004-01

[popup][/popup]