Hamis kérdés

Írta: Gadó György - Rovat: Archívum

Hamis kérdés

A Magyar Demokrata álnevű hetilap 2000. évi 48. számában Ács Gáborral ké­szült interjú jelent meg, amelynek első so­raiban a lap két újságírója utal a Szombat 2000. évi 5. számában közölt kis írásom­ra. Ebben azt fejtegettem, hogy önmagára adó magyar zsidó tisztesség szerint nem te­het politikai szolgálatot a hazai radikális jobboldalnak (más szóval: a szélsőjobb­nak). Bencsik Andrásék ebből azt a kérdé­süket vezetik le, hogy „egy zsidó ember nem publikálhat egy jobboldali hangvételű lapban, sőt egy zsidó ember nem lehet konzervatív?”

Ez a kérdés így – természetesen – ugya­nolyan hamis, mint a fent nevezett álnevű orgánum egész viszonya a demokráciához. Olyan marhaságot sohasem mondtam (és nem tudom, mondott-e bárki is zsidó részről), hogy egy zsidó nem publikálhat „jobboldali hangvételű lapban”, vagy nem lehet konzervatív. Könnyű tehát Bencsikéknek egy ilyen (soha el nem hangzott) ál­lítással szemben diadalmaskodni.

Annál nehezebb elfogadható mentséget találni szélsőjobboldali, dühödten antisze­mita könyvek propagálására, amint Ács Gábornak is arra, hogy tanult ember létére a jobboldali hangvételt” nem tudja meg­különböztetni (?) a vérvádat terjesztő és fa­siszta eszmék propagálásától.

Gadó György

Címkék:2001-01

[popup][/popup]