Hallgatás, bölcsesség

Írta: dr. Rácz Egon - Rovat: Archívum

Hallgatás, bölcsesség

1991-ben volt a gimnázium, – mely­nek nyolc évig tanulója voltam – fennál­lásának 100. évfordulója. Egy szép ün­nepség keretében találkoztunk. A szü­netben egyszer csak elém állt egy őszes-szőke „fiú” azzal, hogy vajon tu­dom-e, ő kicsoda. Bár az arcmemóriám rossz, de rögtön felismertem T. L.-t, aki­vel az első négy évet egy osztályban jár­tam. Ő mérnöknek készült, ezért az V.- t már a „b”-ben járta. (Latin helyett ott ábrázoló geometriát oktattak. (Csak néhányan voltunk már, akik mind a nyolc osztályt együtt jártuk. T. L.-el rögtön ke­zet fogtunk, fel sem merült bennem, hogy ennyi év után (1950-ben érettsé­giztünk) ne nyújtsak kezet. Pedig okom lehetett volna a „haragszomrád”-ra. T. L. volt ui. a „zsidózók” fő hangadója, aki minden alkalmast felhasznált arra (és erre napi öt óra kínálkozott) hogy (tettleg is) inzultáljon. Vézna gyerek lé­vén az én visszaütéseim igen erőtlenek lehettek. Értelmetlen, ostoba dolog lett volna nem kezet adni, mert 1943-44-ben szidni, ütni-vágni valónak gondolt. A jobb megértés kedvéért 1944 1. fél­évében a II. osztályba (6. általános) jár­tam, a 1944/45 tanév I. félévére már nem iratkozhattam be.

A Parlamentben tartott holocaust­-megemlékezést az „érintettek” és má­sok is, megelégedéssel fogadták. Az, hogy egy jelentékeny csoport ezen nem jelent meg, lehet udvariatlan cselekedetnek minősíteni, de inkább elfogad­ható, mint azon esetleg egyet nem ér­téssel részt venni. Hogy ezt az „érintet­tek” egy része egy kéréssel kifogásolta, arról eszembe jut az ismert mondás, hogy: Si tacuisses, philosophus mansisses. Vagyis, ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna.

dr. Rácz Egon Budapest,

Címkék:2001-06

[popup][/popup]