Gyurcsány Ferenc levélben fordult a Zsidó Világkongresszushoz

Írta: Szombat - Rovat: Archívum

2007. augusztus 27. Szeretném Önöket biztosítani arról, hogy megértem, átérzem és osztom az Önök aggodalmát az Európában, illetve a világban tapasztalható idegenellenesség újbóli terjedése, erősödése miatt.

Apaként, egy európai köztársaság felelős miniszterelnökeként, illetve a hazáját szerető magyarként egyaránt olyan világban akarok élni, ahol a rasszizmus, az antiszemitizmus vagy a kirekesztés legkülönfélébb megnyilvánulásait már a jog előtti eszközök – a közösség, és annak választott vezetőinek egyértelmű elutasítása; a társadalom erkölcsi szankciói – is képesek visszaszorítani.

Hiszem, hogy ebben elsődleges és leghatékonyabb eszközünk gyermekeink igaz nevelése, a történelemmel való őszinte és kíméletlen szembenézés: az emlékezés és az emlékeztetés.

Ez motivált arra, hogy idén áprilisban, a Holocaust emléknapon az általam kezdeményezett, ún. Zéró tolerancia kiáltvány aláírásra kérjem fel a magyar országgyűlés minden képviselőjét.

Hiszek ugyanakkor abban is, hogy a gyűlöletkeltéssel szembeni fellépésnek van olyan területe, ahol a jó szándék és a tisztesség nem elég, mert a társadalom önvédelméhez már jogi eszközökre is szükség van. A neonáci, kirekesztő, rasszista jelenségekkel szemben – legyen szó gyűlöletbeszédről, múlthamisításról, álszent jelképhasználatról vagy éppen önmagát másnak hazudó szervezetek alapításáról – a különböző országok jogrendje különböző eszközök révén igyekszik védelmet nyújtani. Az alapcélban azonban ezek az országok közösek mindannyian: meg akarják akadályozni, hogy a gyűlölet ideológiája újra teret nyerjen a mindennapjainkban.

A Magyar Köztársaságnak is rendelkezésére állnak azok a jogi eszközök, amelyekkel megvédheti polgárait – illetve a köztársaság alapját jelentő humanista eszméket – a gyűlölet szavaitól és tetteitől.

Ezen a ponton kívánom tájékoztatni Önöket arról, hogy múlt héten levélben fordultam Dr. Kovács Tamás legfőbb ügyész úrhoz, akitől a bíróság által bejegyzett Magyar Gárda kulturális és hagyományőrző civil egyesület jogszerű működésének alapos és megalkuvást nem ismerő törvényi felügyeletét kértem.

Talán Önök is értesültek arról, hogy a szélsőjobboldali Jobbik Magyarországért Mozgalom kezdeményezésére, a Magyar Gárda nevű paramilitáris szervezet megalapítására a magyar társadalom nagyobbik része egyértelmű elutasítással reagált.

Örömmel tapasztaltam, hogy a parlamenti pártok túlnyomó része – köztük az ellenzéki, jobboldali világnézetű Magyar Demokrata Fórum – is egyértelműen elfogadhatatlannak minősítette a retorikájában, jelképhasználatában, illetve a politikai hátországát tekintve félreérthetetlen és félremagyarázhatatlan identitású Magyar Gárda megalakulását.

A személyes célom az, hogy ezt az összefogást kibővíthessük a Magyarország közéletét meghatározó többi politikai erőre is. Mind kormányfőként, mind a nagyobbik kormányzópárt elnökeként olyan politikai megoldásokat keresek, amelyeknek köszönhetően a közeljövőben kétség sem férhet ahhoz, hogy a szélsőjobboldali ideológiák és mozgalmak nem találhatnak politikai szövetségesre, elvi támogatóra a parlamenti pártok, illetve azok képviselői között.

Készek vagyunk a kirekesztés ellen összefogni minden demokratával, legyen bármilyen világnézetű is, hogy sem alkalmi, választási szövetségek, sem kétértelmű, a radikálisoknak akarva-akaratlanul is igazolást, vagy bátorítást adó mondatok, sem szélsőséges rendezvényeken való politikusi vendégszereplések ne járulhassanak hozzá a szélsőséges ideológiák, a kirekesztő szavak és mozgalmak térnyeréséhez.

Tekintettel arra, hogy a fent említett Zéró tolerancia kiáltványt a Magyar Országgyűlés minden pártja, frakciója és képviselője aláírta, okkal bízunk abban, hogy ezek az erőfeszítéseink sikeresek lesznek.

Az általam vezetett nagyobbik kormányzópárt elnöksége a hétvégén a köztársaság elnökéhez is kéréssel fordult annak érdekében, hogy a Magyar Gárda megalakulása keltette érthető félelem a politikai meghatározó szereplőinek egyértelmű elhatárolódása láttán érdemben csökkenhessen hazánkban.

Elnök úr a társadalmat leginkább foglalkoztató jogi-erkölcsi kérdésekben eddig mindig következetesen hallatta a hangját, és bizonyosak vagyunk abban: a Magyar Gárda-ügyben személyesen elmondott, félreérthetetlen szavai érdemben hozzájárulnának annak a célkitűzésnek a sikeréhez, hogy a szélsőséges, kirekesztő ideológiákat a politikai közösség meghatározó erőinek közös fellépésével, a társadalom erkölcsi elutasításával jelenéktelenítsük el, szorítsuk vissza.

Tisztelt Világkongresszus!

Szeretném biztosítani Önöket arról, hogy a magam részéről árgus szemekkel fogom követni nemcsak a Magyar Gárda, hanem minden, hasonlóan rossz képzettársításokat előhívó szervezet ténykedését Magyarországon. Ha pedig e szerveződések bármelyikét gyűlöletkeltő, kirekesztő cselekedeten érjük, elsőként fogom szorgalmazni, hogy a köztársaság minden lehetséges, alkotmányos eszközzel megvédje tőlük a polgárait.

Végezetül hadd erősítsem meg újra: én a kirekesztés, a gyűlöletkeltés minden formájával szemben zéró toleranciát hirdettem, számomra ebben az ügyben is ez az irányadó.

(Forrás: MTI)

[popup][/popup]