Gyereksarok

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Gyereksarok

AZ ÁBÉCÉ KINYITJA AZ EGEK KAPUIT

Jom Kipur a végéhez közeledik. A nap nyugovóra tér. A zsidók zsúfolásig megtöltik a zsinagógát, fehér ruhában állnak és imádkoznak. Bál Sem Tov az ima lapja előtt áll, és imádkozik fehér ruhában. Csukott szemmel mozgatja testét előre-hátra, előre-hátra. Bál Sem Tov szíve azt sugallja, hogy az egek ka­pui még zárva vannak. Még mindig. Még csak egy szűk hasadék sincs, me­lyen keresztül az ima áttörhetne és ma­gasba emelkedhetne. „Világok Ura, mi­kor nyitod már ki az egeket és engeded magadhoz imáinkat?” – kiált fel a rabbi, mire az egész épület megremeg, a lám­pások lángjai megremegnek.

Sápadt, fehér arcát hirtelen felfelé for­dítja, és azon hatalmas fény ömlik el.

Öblös hangon imába kezd:

Emlékeztetünk az életre, életünk vá­gyainak Ura! Beírattunk éretted az Élet könyvébe, életünk Ura! Aki békét te­remt a magasságokban, teremtsen békét egész Izraelnek itt a földön! Ámen!

Ámen! – mondják az imádkozok.

Egy óra elmúltával, amikor a zsinagó­ga kiürült, csak a samesz állt még min­dig Bál Sem Tov előtt, és azt kérdezte:

Mondd, rabbi, ki volt az, ki megnyi­totta az ég kapuit?

A látó szolga az, aki megnyitotta az ég kapuit.

És mivel nyerte el a látó szolga, hogy megnyíltak az ég kapui?

A tudatlan földműves volt az, aki még olvasni sem tud és imádkozni sem. És így, amikor édesapja meghalt, nem volt, aki kádist mondjon érte.

És ha nem mondott kádist, hogyan nyitotta meg az ég kapuit?

Eljött a zsinagógába és kádist akart mondani. Nagyon-nagyon akart, de nem tudott. És akkor hirtelen visszaemléke­zett az álef-betre, amire apja tanította. Csak tíz betűt tanult meg. Többet nem tudott. És amikor zárva voltak az egek, emlékszel, a záróima előtt egyszer csak meghallottam a látó szolga hangját a sa­rok irányából: „Alef, bet, gimel, dálet, héi, váv, zájin, ehet, tet, jod…” Halkan suttogta a szolga a betűket, és a szíve ki­áltott, mivel kádist mondott édesapja leikéért. S az egek egyre inkább, egyre jobban megnyíltak, egészen addig, amíg a szolga a jód betűhöz nem ért és el nem hallgatott, s arcát meg nem merítette a magasságokban. És ekkor megnyíltak az egek kapui, és imája a magasságokba emelkedett.

ROS HÁSÁNÁ KVÍZ

A hét melyik napjára esik idén Tisré hó elseje?

Szerda

Csütörtök

Péntek

Hány napig tart Ros Hásáná?

1

– 2

– 3

Ros Hásáná hányadik napján kell elmenni a folyóhoz?

A második nap reggelén

Az első nap délutánján

Az első nap estéjén

Mit kell a vízbe dobni az ima elmon­dása után?

Egy almát

Egy sófárt

Morzsát

Miért tartanak meg egyesek az afikomanból egy darabot Pészachtól Ros Hásánáig?

Pészach fontosságára akarnak emlé­kezni

Pészachot és Ros Hásánát akarják összekapcsolni

Elfelejtettek kenyeret venni

Ros Hásáná első napja nem eshet

vasárnapra, keddre és csütörtökre

vasárnapra, szerdára és péntekre

hétfőre, szerdára és péntekre

szombatra, hétfőre és keddre

Gedáliá böjtje

Tisré 3.

Tisré 5.

Jóm Kipur

– Tisré 15.

Amikor a csokoládé megolvadt, a banánfeleket egyenként mártsd be­le, forgasd körbe könnyedén, és emeld ki. Megforgathatod még őket mogyoródarabkákban vagy más szórnivalóban is gyorsan, mielőtt kihűlnek. Tedd vissza a banánokat a viaszpapírra a mélyhűtőbe. Leg­alább egy órán keresztül hagyd őket a hidegben.

Címkék:2005-10

[popup][/popup]