Golde és a Tejesember Kaposváron

Írta: Spitzer Edit - Rovat: Archívum, Színház

A Kaposvári Zsidó Hitközség Ba­ráti Köre és a Bét ólám Alapítvány közös programot – színházi estet – szervezett a Hitközség székha­zában.

A baráti kör nem vallási alapo­kon szerveződő, de zsidó szellemben működő társaság. Célja a zsidó kultúra értékeinek őrzése, s annak elősegítése, hogy a fiata­labb korosztályok megismerhes­sék népünk történelmét, szokása­it, harcait a fennmaradásért. Kul­turális ismeretterjesztő előadáso­kat, hagyományőrző ünnepi megemlékezéseket szerveznek az említettek szellemében.

A Bét ólám Alapítványt a kö­zösség egyik tagja hozta létre, szülei emlékére. Az alapítvány célja a kaposvári zsidó temető és ezen belül a Somogyból elhurcolt mártírok emlékművének karban­tartása, a természeti környezet gondozása.

A baráti kör tagjai felkarolták a kezdeményezést. Így került sor a Kaposvári Csíky Gergely Színház két sztárszínésze és Fuchs László karnagy közreműködésével a múlt év novemberében a Korunk érzelemvilága című zenés-táncos előadásra, melynek teljes bevétele az alapítványt gazdagítja.

Csákányi Eszter és Kulka Jánost eddig is sok remek szerepben lát­tuk, ez az est viszont mindannyiunknak emberközelbe hozta a művészeket. Kulka ugyan egy jó hangulatú baráti beszélgetésre már vendége volt a Baráti Körnek, de Csákányi Eszter és Fuchs László először járt e társaságban.

Csákányi bájos-meggyőzően formálta Szép Ernő ártatlan Manciját, megtapsoltuk gyö­nyörű énekhangját a Kabaré hősnőjé­nek szerepében.

Nagy tetszést ara­tott a kis virágárus­lány bőrébe bújva a My fair lady-ből, meghatott bennün­ket a Hegedűs a ház­tetőn Goldéjaként.

Kulka János felé áradt a közönség szeretete. Hálásak voltak a prózai be­tétekért, az ének­számokért és a tán­cért is. Hatalmas tapsot kapott e „fi­nom angol úr”.

Higgins tanárként csakúgy, mint a Tejesember szívünket melengető dalbetéteiért.

Az előadásban régi sanzonok éledtek újjá, tarkítva korabeli tán­cokkal. Esendően emberi történetet láttunk, egy bensőséges kapcsolat napi gondjait (veszekedéseket és hűtlenséget is), két remek színész művészi tolmácsolá­sában. Tapintható volt az összetartozás mindenen átsegítő ereje: Tevje és Golde Szeretsz engem? kettősében.

Fuchs László zenészként és a „szerelmi háromszög” harmadik tagjaként mindvégig méltó partnere volt a két főszereplőnek.

Ezúton is köszönet jár mind­hármuknak az alapítvány javát szolgáló önzetlen segítségükért.

Spitzer Edit

Címkék:1992-01

[popup][/popup]