Lapozgatás az interneten

Írta: Feldmájer Sándor - Rovat: Archívum

Lapozgatás az internetenFeldmájer Sándor rovata

Www.interdnet.hu/zsido/

Kedves Olvasó: Shana tova! Bol­dog új évet!

Ezt a feliratot találtam (amihez én is csatlakozom) a fenti címen.

Fantasztikus, gratulálok, végre va­lami, amiről sokszor írtam: a MA­GYAR ZSIDÓ HONLAP. (webmester: Raj Rafael, készíti a Makkabi kft a Mazsihisz-szel együttműködve).

Ez volt talán az első, a legkorábbi hazai zsidó hálószem.

Sok érdekes és fontos (noha leg­alább ugyanannyi felesleges) adat, in­formáció kapott helyet itt (talán kicsit túl terjedelmes a Makkabi kft-t és te­vékenységét ismertető rész). A többi adat is esetleges, de végre van vala­mi, ami lényeges, és ami angolul is ol­vasható.

Íme a fontosabb oldalak:

  • Naptár az 5759. évre

A magyar hónapoknak megfelelő­en ábrázolja, jól áttekinthető formá­ban a megfelelő zsidó naptári elneve­zéseket. Külön dicséretes az ünne­pek kiemelése. Szellemes grafikával a gyertyagyújtás és ünnep kimeneteli időpontjait is megtaláljuk. (Ha java­solhatunk: szerepeljen az aktuális hetiszakasz neve is.)

  • A magyar zsidóság története

Rövid, de tartalmas összefoglaló.

  • Zsidó élet Magyarországon

Sajnos régen frissített rovat. Min­damellett sok jó program és ötlet ta­lálható itt: például haszid túra, mű­ködő temetők, budapesti zsinagó­gák, templomkörzetek, címek, ne­vek, helyek – egyszerű, de nagyon hasznos.

  • Lauder Iskola

Innen a Lauder Iskola honlapjára lehet eljutni.

  • Magyarország zsinagógái

Nagyon szép, de kevés zsinagógát tartalmazó rovat, esetleges, ki miért került ide vagy miért nem.

  • Újságok

Két újság olvasható itt: az Új Élet valamint a Nagyfuvaros utcai körzet hírlevele 1996-ból és egy szám 1997-ből. Érdekes, de …

  • Hírek

Nagyon fontos rovat, de sajnos nem friss. Valószínűleg nincs sem idő, sem energia, sem pénz a rend­szeres karbantartásra. Lásd jegyzete­met a Szombat múlt havi számában.

  • Ünnepeink

Részletek a Makkabi kiadó Magyar Zsidó Almanach című kiadványból. Hasznos érdekes.

A honlapon még a következő rova­tok olvashatók:

Utazás – Zsidó Nyári Fesztivál – A rabbi válaszol – Kapcsolat más ol­dalakhoz – Vendégkönyv – Bét-Hájjim Alapítvány – Megjegyzések, vélemények – Szombat.

Csak így tovább! Ha sikerül elérni, hogy az aktuális oldalak valóban nap­rakészek legyenek, az adatok frissek és széleskörűek, akkor csodálatos dolog olvasható végre rólunk és ne­künk. Kedves Olvasó, kérlek, segítsd Raj Rafael munkáját, hirdess oldala­in, küldj információt és véleményt! E-mail cím: [email protected].

Címkék:1998-10

[popup][/popup]