Fantomkönyvtár

Írta: sztg - Rovat: Archívum

Fantomkönyvtár

Jó két esztendeje, hogy hivatalos külsőségek közepette, a felújítást egymillió né­met márkával támogató Niermann Alapítvány képviselőjének jelenlétében meg­nyitották a Rabbiképző Intézet Könyvtárát, mely attól fogva – egészen a mai na­pig – zárva tart. Zajlik a munka azóta is: a százezer kötetre rúgó állomány revízi­ója és katalogizálása, az új könyvtári rendszer kiépítése, mely a sokszorosára nö­vekedett térben – ha egyszer valóban átadnák a könyvtárat a közönségnek – va­lóban megfelelne a kor kívánalmainak.

Közel három és fél esztendeje azonban a könyvtár praktikusan nem használha­tó; kevés kutató – bizalmi elv alapján, régi ismerősként – fér csak a könyvekhez. Hivatalos és érdemi információt nem ad senki arról, mikorra várható a munkála­tok befejezése, mint ahogy azt is homály fedi, miért lassult le a renoválás?

Szájról szájra terjedő információk szerint az évekkel ezelőtti felajánlásból – mely céltámogatásként a könyvtár felújítására érkezett – festette ki a hitközség a Rabbi­képző Intézet egészét, melyet persze többen látnak, jobban szem előtt van, je­lentősége – legalábbis szimbolikus értelemben – nagyobb, mint a könyvtáré, amit, ha nyitva van, úgyis csak néhány megszállott tudós és lelkesebb diák látogat. A ma­gyar zsidóság jelene – gondolhatják az ötletgazdák -, amúgy is csupán szimbolikus.

A jelenség egyébként nem új keletű: már Scheiber professzor igazgatósága ide­jén is előfordult, hogy külföldi látogatóknak kissé feldúsították a hallgatói létszá­mot, mégse legyen olyan lehangoló a kép, melyet az óhazából magukkal visznek, így volt, s helyenként ma is így van ez zsidó intézményeink tájékán. A hanyatló közösség akkor egykori nimbuszát őrizte – mondhatjuk mentségképpen. A látszat is eredmény volt, a lehangoló valósággal szemben.

Ma a Zsidó Egyetemmé vált rabbiképzőben közel kétszáz diák tanul, számos jó nevű tudós, kutató nevét látni a tanszékek névtábláin. Vajon se a diákoknak, se a tanerőknek nincs annyira szüksége a könyvtárra, hogy nyomatékosan szót emeljenek a felújítás befejezése érdekében? Mi hát a látszat: a virágzó intézmény, a bezárt könyvtár, vagy a csend, mely a fantomkönyvtárat övezi?

sztg

Címkék:2001-02

[popup][/popup]