Eszti és Beni oldala

Írta: Fritz Zsuzsa - Rovat: Archívum, Hagyomány

Már nem kell sokat várnotok Purim ünnepére, de arra elég ez az idő, hogy az itt következő néhány cikkecske alapján „felkészüljetek” rá.

Tudtad-e, hogy…

… Eszter könyve az egyetlen a Bibliában, amelyik nem említi Isten nevét. Rabbi Hai Gáon úgy magyarázza ezt, hogy Mordeháj tudta, a perzsák majd lemásolják a történe­tet, és nem akarta, hogy az Ő nevét bálványimádó célokra használják.

… minden más bibliai könyvvel ellentétben, Palesztinát nem említi az Eszter Könyve. Perzsia zsidó lakosai és ősha­zájuk közötti kapcsolatot csak érintőlegesen találjuk meg, amikor Mordehájról azt írják: „Aki Jeruzsálemből fogva vi­tetett el a száműzött néppel…” (Eszter k. 2.6.).

… a héber abc minden betűjét megtaláljuk Eszter Könyve harmadik fejezetének 13. versében.

… a miste szó, ami annyit jelent: lakoma, húsz alkalommal jelenik meg Eszter Könyvében, annyiszor, ahányszor össze­sen az egész Bibliában.

… egyes helyeken, a zsidóknak a purimihoz annyira ha­sonló élményeik voltak, hogy különleges, úgynevezett „kis Purimot” ünnepelnek. Például sok száz évvel ezelőtt Spa­nyolországban, a királynak volt egy gonosz tanácsadója, akit úgy hívtak: Gonzáló. Azt tanácsolta királyának, hogy űzze ki a zsidókat országából, vegye el földjüket, és kobozza el vagyonukat. A király beleegyezett, és a zsidókat majdnem I kiűzték, amikor egy zsidó hivatalnok egy zsidó nő segítségével, aki a király szeretetét élvezte, meghiúsították a tervet és megmentették a zsidókat.

Süteményhalom

Itt látsz néhány halom Hámántáskát. Mindegyik halomban más-más számú sütemény van. Minden halmot csak egyszer fel­használva, helyezd el a számokat a táblázatban, úgy, hogy minden sorban, függőlegesen, vízszintesen és átlósan csak 15 darab legyen.

A helyes megfejtést beküldők között könyvjutalmat sorso­lunk ki.

A rossz memória

Egy gazdag ember elfelejtett ajándékot küldeni fia tanárának Purimra. Bár a tanár küldött neki gyengéd emlékeztető levelet a diákon keresztül, ő mégis elfelejtette a szokásos ajándékot.

Pár nappal Purim ünnepe után a tanár megkérte a diákot, kérdezze meg édesapját, miért ölte meg Ábel Káint. A di­ák engedelmesen követte a tanár utasítását, mire a következő nap az apa dühösen futott be a tanárhoz és azt kiáltotta:

  • Maga tudatlan! Hogy kérdezhet ilyet!? Káin ölte meg Ábelt, és nem Ábel Káint!

Ó, valóban? – válaszolta a melamed csöndesen. – Egy ilyen réges-régi epizódra bezzeg emlékszik, de hogy purimi ajándékot küldjön a fia tanárának, pedig még emlékeztettem is, az kiment a fejéből!

(Rejtvény)

  • Magyarul táska, héberül fül, finom sütemény lekvárral belül.
  • Vidám ünnep, maszkabál, örül Eszter s Mordeháj.
  • Szép, fiatal és zsidó ő, ráadásul, királynő
  • Király volt és szerelmes, s csak egy kicsit veszedelmes.
  • Bölcs zsidó volt, csaknem csábos, így lett ő a főtanácsos.
  • Királynénak nem volt túl jó, kegyvesztett lett s földönfutó.

Az oldalt összeállította Fritz Zsuzsa

Címkék:1992-02

[popup][/popup]