Ért-e a szóból dr. Tímár?

Írta: Mándrucz Sándor - Rovat: Archívum, Hazai dolgaink, Vélemény

A Magyar Nemzet című napilap tudósí­tása szerint (1996. március 16., 5. oldal) Torgyán József úgy nyilatkozott a március 14-én megtartott budapesti nagygyűlé­sén, hogy – idézem a lap közlését – „mi­közben vidéken éheznek a gyerekek, a főváros XII. kerületében elitiskolát építe­nek (ti. a „liberálbolsevikok”), ahol állító­lag a magyar nép leendő vezetőit képzik”.

A XII. kerületben tudvalévőleg a Lauder-Javne iskola új otthona épült, amely iskola ugyan nem elitiskola, nem is a ma­gyar nép leendő vezetőit kívánja képezni, ám kétségkívül zsidó közösségi iskola.

Torgyán úr nyilván nem merte nyíltan zsidó iskolának nevezni azt az intéz­ményt, amellyel szemben hallgatósága el­lenérzését akarta felkelteni. Mi azért ér­tünk a szóból.

Kérdés, ért-e a szóból dr. Tímár György ügyvéd úr is, aki Torgyán úr közeli munka­társa a Kisgazdapártban és országgyűlési frakciójában, ugyanakkor azonban a Buda­pesti Zsidó Hitközségnek is a tagja, sőt a Nagyfuvaros utcai templomkörzet képvise­letében a BZSH közgyűlésén is részt vett.

Vajon hogyan és meddig tudja össze­egyeztetni dr. Tímár a zsidó közösség képviseletét (de egyáltalán a maga zsidó­ságát) egy olyan politikus képviseletével, aki (egyelőre még burkoltan) zsidóellenes hangulatot próbál kelteni?

De kérdezhetném azt is, hogy a BZSH, illetve Nagyfuvaros utcai templomkörzete meddig tudja a maga képviselőjének elfo­gadni Tímár urat, annak a Torgyán József­nek egyik legközelebbi tanácsadóját, aki­nek a parlamenti demokráciához nem il­lő, uszító hangú megnyilatkozásait mind az MSZP és az SZDSZ, mind pedig a Fi­desz határozottan elítélte?

Tisztelettel

Mándrucz Sándor

Izabella u. 47.

Címkék:1996-06

[popup][/popup]