Ellenséges propagandatevékenység

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Ellenséges propagandatevékenység

Titkosszolgálati jelentések az alakuló Mazsikéról

1988. július 20.

Ellenséges propagandatevékenység. A szervezet hírforrása ar­ról értesült, hogy értelmiségi körökben Magyar Zsidó Kulturális Egyesület megalakulását tervezik. Fő szervezői: Mezei András, Kirschner Péter, Túrán Róbert, Kende Péter, Rózsa T. Endre, Deák Gábor, Landor Károly, Bányai László. Jelenleg az alapsza­bály vitája folyik, az alakuló ülés megtartását szeptemberre ter­vezik. Az egyesület célja (itt a jelentésben hosszabb, tényszerű leírás áll a megalakítandó Egyesület célkitűzéseiről – a szerk.). Az intézkedésről a III/II. tájékoztatja a III/III-t.

1988. november 24.

Információs jelentés

1988. november 20-án megtartotta alakuló ülését a Mazsike, kb. 600 fő részvételével. Vezetőségi tagok lettek: Bollmann Györgyi, Deák Gábor, Hernádi Gyula (helyesen: Hernádi Miklós – a szerk.), Jancsó Miklós, Kádár Iván, Landor Károly, Poszter György, Raj Tamás, Rózsa T. Endre, Zala Tamás, Zelei László, Antalt] Mária, Lovász Ferenc, Konrád György, Kőbányai János, Gadó György. Nem vállalta Gyarmati Andrea és Szenes Sándor. (Kézzel írt megjegyzés a lap szélén – a szerk.:) Csak a vezetőség névsora új, a többit jelentettük.

Az egyesület szervezői az alapszabályban lefektetteket igye­keztek betartani. Ennek tudható be, hogy Gadó György vezető­ségi tagnak történő megválasztását csak Gadó hívei nyomására tette meg.

Az egyesület szervezőivel ellentétben a hozzászólások a zsidó nacionalista hangnem széles skáláján mozogtak. Terveik között szerepel: zsidó Filmek fesztiválja, utazási iroda felállítása és egy egyesületi lap kiadása. Az egyesületen belül tevékenykedő 14 szekció közül a vezetőség a Makkabi-körnek a zsidó fiatalok testi nevelését, a zsidóság antiszemitizmustól illetve testi atrocitástól való védelmét is feladatul határozza meg. Intézkedés: a III/II-es 11. osztály tájékoztatja a III/III csoportfőnökséget. A III/II-es 4-es osztály részletes jelentést terjeszt fel. Operatív lehetőségek felhasználásával figyelemmel kíséri a fejleményeket.

Címkék:1998-12

[popup][/popup]