Elhunyt egy hős

Írta: V. F. - Rovat: Archívum, Kegyelet

A legtöbben Megyeri Jóska­ként ismerték. Eredetileg Mayer Józsefnek hívták. Kolozsvárott került kapcsolatba a cionista mozgalommal, annak Somér Hacair szervezetével. Budapesten kezdte el embermentő tevékeny­ségét, társaival a szlovákiai de­portálások elől Magyarországra menekült zsidókat segítette la­káshoz, élelemhez, hamis papí­rokhoz. A bátor, fiatal hálucok közül is kivált leleményességé­vel, szervezőkészségével és lélek­jelenlétével. Ez utóbbi sok nehéz helyzetből szabadította ki, mind őt, mind csoportjának tagjait.

A német megszállást és a nyi­las hatalomátvételt követően Me­gyeri és társai vakmerőségükben odáig mentek, hogy olykor SS, Gestapo és nyilas egyenruhában, e szervezetek hamis igazolványa­ival felszerelve, kezükben fegy­verrel mentettek embereket a get­tóból, a halálmenetekből, s ugyanilyen eszközökkel szabadí­tották ki több alkalommal a nyila­sok és nácik fogságába került tár­saikat.

Mayer – Megyeri József – 1946-ban hagyta el Magyarorszá­got. Az izraeli Gááton kibuc egyik alapítója lett. Az eltelt négy évti­zedben Joszéf Méir néven külön­böző társadalmi megbízatások­nak tett eleget, állami tisztségeket töltött be. Mindvégig töretlen hű­séggel kitartott a Somér Hacair szervezet és annak tagjaiból ala­kult kibuc mellett.

Mély részvéttel, barátainak, harcostársainak, tisztelőinek so­kasága kísérte el utolsó útjára a gáátoni temetőbe. A közeljövő­ben lett volna hetven éves.

V. F.

Címkék:1992-01

[popup][/popup]