Eleget teszünk feladatunknak

Írta: Deutsch László - Rovat: Archívum

Eleget teszünk feladatunknak

Tisztelt főszerkesztő úr!

Amint szóban elmondtam neked, most le is írom, hogy nagyon bánt a Szombat de­cemberi számában megjelent „Az összes rabbi túlontúl anyagias lett” című olvasói levél, ezért most lehiggadva a cikk írójához intézném szavaimat.

Véleményem szerint mi, rabbik vala­mennyien eleget teszünk vallásos életünk­ben, életvitelünkben annak a feladatnak, ami elvárható a mai Magyarországon a ma rabbijától. Bizonyára vannak közöttünk, akik jól végzik szolgálatukat (Isten és em­ber együttes szolgálatát értem ez alatt), és vannak, akik még jobban. Én elmondha­tom magamról, hogy véleményem szerint még nem gyűjtöttem elég jó cselekedetet, ezért hétről hétre dolgozom Szeretetkórházunk betegeinek kórházi ágyánál, gyászoló testvéreink fájdalmánál, elesettjeink meg­segítésénél. Teszem ezt nem a hitközség pénzéből, de legtöbbször a saját zse­bemből. Néha vannak olyan hittestvéreink, akik megkérnek, hogy legyek Sliách szá­mukra, és az őáltaluk vásárolt Centrum vi­tamint vagy gyümölcsöt, vagy süteményt juttatom el a betegeknek, a rászorulóknak.

A ma rabbijának számos feladata van a tanulás és a tanítás mellett, amelyre most és itt nem kívánok kitérni, de személye­sen bármikor szívesen adok felvilágosítást a cikkírónak. Egyre azonban szeretném megkérni, kedves cikkíró: ahogyan megír­ta felületes, mocskolódó cikkét, ugyanúgy írja meg bocsánatkérését felénk, akik be­csülettel végezzük Istenünk és a reánk bízottak szolgálatát.

Üdvözlettel:

Deutsch László

újpesti főrabbi

Címkék:2001-02

[popup][/popup]