Egy öntudatos férfiú

Írta: (jég) - Rovat: Archívum

Egy öntudatos férfiú

Nem sokan büszkélkedhetnek a mai Magyarországon azzal, hogy a kom­munista uralom alatt ugyanazt mondták, mint ma. 1989 után, mi­kor hirtelen köpönyegforgatókkal telt meg az ország, kisebbségbe ke­rültek azok, akik nyíltan vállalhatták a rendszerváltás előtt hangoztatott véleményüket. Feltétlen az ilyen „egyenes beszédű” emberek közé kell sorolnunk Chrudinák Alajost, aki 1958-ban, 1990-ben és 2001-ben is szemernyi változtatás nélkül hangoztatja véleményét. A Panorá­ma közel-keleti tudósítójaként lassan húsz éve hallhatjuk tőle a primitív és gyűlölködő Izrael-ellenes uszítást. A monoton klisék szerint először izraeli katonák bántalmaznak palesz­tin gyerekeket, majd – a kiegyensú­lyozott tudósítás jegyében – előbb egy palesztin, utána pedig egy izraeli nyilatkozik. Az izraeli többnyire radi­kális jobboldali vagy radikális bal­oldali – előbbit az izraeli álláspont lejáratására használják, utóbbi pedig a palesztinokkal azonosul.

A filmfelvételek alatt és után folya­matosan hallhatjuk a kommentárt a palesztin gyermekek jogos harcáról és az izraeliek embertelenségéről. A primitívség néha annyira elfajul, hogy a kép nem is támasztja alá az uszító kommentárt: legutóbb „az iz­raeli katonák fogságba hurcolják a gyerekeket” kijelentés közben a kép­ernyőn egy nagydarab szakállas férfit cipeltek valakik valahová.

A gerinces szerkesztőnek ritka szerencse jutott osztályrészül: 1989 előtt a kommunisták anticionista nó­táját fújta, 1989 után a szélsőjobb antiszemita nótáját – a kettő, a sors kivételes ajándékaként, szinte töké­letesen megegyezik. (Néhány lényeg­telen részleten kellett változtatni csupán: Chrudinák ’89 előtt dicsérte a Szovjetunió békepolitikáját, ma vi­szont az izraelieket a kommunista elnyomókhoz hasonlítja.) A szélső­balról a szélsőjobbra táncoló férfiú megtalálta azt, ami a két póluson kö­zös: a zsigeri antiszemitizmust.

(jég)

Címkék:2001-03

[popup][/popup]