Egy név – egy áldozat

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Holocaust emléknap, 2002

Az idei Holocaust emléknap esemé­nyei közül kiemelkedett a Magyar Zsi­dó Kulturális Egyesület kezdeménye­zésére a Terror Háza előtt tartott meg­emlékezés: mintegy nyolcvan ember olvasta föl két órán keresztül a Vész­korszak idején elpusztított zsidók ne­veit. Többek között Alföldi Róbert, Bálint András, Gálvölgyi János, Kulka János, Lendvai Ildikó, Mécs Imre, Rajk László, Schiffer János, Szegvári Katalin, Székely Gábor, Zwack Péter volt látható a mikrofon mögött. Közülük – csakúgy, mint a töb­bi felolvasó közül – nem egy akadt, aki saját halottainak nevét is elsorolta. Ugyanígy történt ez 1992-ben a Radnó­ti Színpadon, ahol az izraeli követség kezdeményezésére olvasta föl az el­pusztítottak neveit száz magyar szí­nész, egész napon át.

Az idei helyszín megválasztása üzenet volt: a kormány, a Terror Házával, emlé­ket állított a kommunizmus áldozatai­nak, ám a náci népirtás áldozatai előtt – sok-sok ígéret ellenére – máig sem tu­dunk méltó emlékhelyen tisztelegni.

Az egymást két-három percenként váltó felolvasókat mintegy ezer ember hallgatta (noha a tömeg egy része fo­lyamatosan cserélődött). Aki akart, gyertyát is gyújthatott az áldozatok em­lékére. A többségében középkorú vagy idősebb nemzedékhez tartozó jelen­lévők csöndben hallgatták az egymást végtelen sorban követő neveket. So­kan apró papírdarabra írva hozták el halottaik neveit, kérve, hogy olvassák föl azokat is. Az idősebbek közül néhányan könnyeztek.

A napilapok másnap illően beszá­moltak az eseményről, sokan szem­élyesen köszönték meg, hogy elpusztí­tott szeretteik neve nyilvánosan el­hangzott. Volt, aki úgy vélte: a felolva­sást hagyománnyá kéne tenni. A javas­latot ezúton hozzuk a nagyközönség tudomására.

Akik az áldozatok neveit felolvasták

Alföldi Róbert, Almási Tamás, Arató András, Bálint András, Dr. Baráth Etele, Bíró Antal, Bogdán Melinda, Böhm Judit, Bürg Judit, Burger Péter, Csengery Adrienn, Deák Gábor, Deák Krisztina, Déri Erzsébet, Dósa László, Drejó Ágnes, Erdei L. Tamás, Érdi Sándor, Fehér László, Feldmájer Pé­ter, Feldmájer Sándor, Dr. Földes Gyula, Földes Sándor, Forgács Zsu­zsa, Gadó János, Galkó Balázs, Gál- völgyi János, Gerendás Péter, Dr. Gerő András, Görög Mária, Hanti Vil­mos, Harsányt László, Hegedűs D. Géza, Jeles András, Dr. Kárpáti György, Kende Péter, Kerényi György, Kertész Ákos, Kirschner Péter, Dr. Kivovics Judit, Klein Ágnes, Korányi László, Kórodi Péter, Kovács Kriszta, Kulka János, Lakatos Izabella, László Klári, Laufer Judit, Lendvai Ildikó, Mandur László, Maurer Dóra, Mécs Imre, Németh Erzsébet, nógrádi Pé­ter, Ölti Ferenc, Orsós József, Pálos Miklós, Pécsi Katalin, Rajk László, Ránki Júlia, Rédei Éva, Rózsa András, Sándor Erzsi, Sarlós Júlia, Schiffer János, Sommer László, Szegvári Ka­talin, Székely Gábor, Székhelyi Jó­zsef, Szerényi Gábor, Sziklai János, Szunyogh Szabolcs, Tallós Rita, Ta­más Pál, Tóth Géza, Tóth Géza, Várai Emil, Várlaki György, Victor Máté, Zelki János, Zsiga Jenő, Zsigmond Atti­la, Zwack Péter

Címkék:2002-05

[popup][/popup]