Egy katalógus: kulcs Scheiber Sándorhoz

Írta: Jólesz László - Rovat: Archívum, Hagyomány

(Apor Éva szerk.: A Scheiber-körtyvtár katalógusa. Akadémiai Könyvtár, 1992. 450. oldal, 500 Ft.)

Hét éve – már hét éve! -, hogy Scheiber Sándor elhunyt. Hogy távozta nagy vesztesége a tudománynak, sőt tudományoknak, már akkor is tudta mindenki, az is, aki szerteágazó munkásságából ismerte, az is, akinek ezen felül még alkalma, módja volt rá, hogy rendkívüli személyiségének varázsát is érezze.

Tudományos munkásságát világszerte hasonlíthatatlan megbecsüléssel, tisztelettel övezték, hiszen művei, lett légyenek azok csupán apróbb cikkek, glosszák, akár nagyobb vagy nagy jelentőségű művek, egyazon minuciózus igényességgel, cáfolhatatlan okfejtéssel íródtak. Aki olvasta őket, ha akarta sem tudta volna kivonni magát hatásuk alól, hiszen mindegyikük továbbgondolásra késztetett – talán éppen ebben rejlett Scheiber mesteri mivolta – s a „mester” szó itt a nagybetűs „Rabbi” jelentésében szerepel.

Scheiber Sándor könyvtárát a Magyar Tudományos Akadémia könyvtára szerezte meg és adta át híres Keleti Gyűjteményének. A csaknem tízezer kötetes könyvtár a maga elképesztő sokrétűségével (hiszen a nélkülözhetek len kézikönyveken kívül tömérdek olyan mű található benne, amely e kivételes képességű tudós sokoldalú érdeklődését volt hivatott kielégíteni) olyan hagyaték, amellyel a nagyon is hamar eltávozott tudós – mint életében annyiszor – a síron túl is segítségére van a kutatóknak.

Ahhoz azonban, hogy ez a segítség „kézzelfogható” lehessen, az Akadémiai Könyvtárnak, közelebbről a Keleti Gyűjteménynek emberfölötti munkával fel kell dolgoznia, katalogizálnia kellett a hagyatékot. Most e munka eredményeképpen az érdeklődő” egy vaskos kötetet tanulmányozhat, amely „A Scheiber-könyvtár katalógusa” címet viseli és amely pedánsan, pontosan ad eligazítást a teljes anyagról.

A kötetet Kárteszi Ágnes, Kordován Vid és Ormos István állította össze, a szerkesztés roppant feladatát Apor Éva végezte – ő írt egyébként rövid, tárgyilagosan eligazító bevezetőt a kötethez, míg Menahem Schmelzer „Scheiber professzor szeretett könyvei” címmel szinte lírai szavakkal méltatja a Scheiber-könyvtárat, illetve ennek katalógusát. A katalógust név- és tárgymutató, valamint címmutató teszi teljessé és igen használhatóvá.

Az immár könyvtárilag feldolgozott „anyag” – könyvek, folyóiratok, levelezés – Scheiber-gyűjtemény néven került a Keleti Gyűjtemény gondozásába és szolgálja a kutatókat a Gyűjtemény olvasótermében.

A katalógus az értékes „Keleti Tanulmányok – Oriental Studies” kiadványsorozat 9. darabjaként jelent meg.

Jólesz László

Címkék:1992-10

[popup][/popup]