Egy elit egység metamorfózisa

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Izrael

A Nahal, az izraeli hadsereg egyik elit egysége igen alapos kiképzést nyújt tagjainak. Éleslövészet és reklámetika, ejtőernyős ugrás és könyvelés, kom­mandós harcászat és menedzsment – egyebek közt ilyenfajta tréningeken es­nek át az újoncok, amíg vérbeli harcosokká – és üzletemberekké – válnak.

Izraelben a hadsereg mindig is az or­szág ethoszának fontos alkotóeleme volt. A szorongatottságból megpróbál­tak erényt kovácsolni: a hároméves (nőknek kétéves) katonai szolgálat alatt igyekeztek a fiatalokat a civil életre is fölkészíteni, a hadsereget az országépítésbe bevonni. Az államalapítás balol­dali eszméktől áthatott korszakában a Nahalban szolgáló ifjak a katonáskodás kemény megpróbáltatásai mellett arra készültek, hogy a kollektív települések (kibucok, mosávok) létrehozásában, fejlesztésében vállalnak majd pionír szerepet. A baloldali kollektivista ideo­lógia válsága azonban a Nahalt is elér­te: az egység megmaradt, de leszerelő veteránjai már nem mentek kibucot alapítani, sőt: a téma szép lassan telje­sen lekerült a napirendről. Néhány évi tengés-lengés után a hadsereg oktatási­-nevelési főnöke előállt egy – a korszel­lem jegyében fogant – tervvel: az elit egység kemény katonái tanuljanak me­nedzsmentet. A hadsereg – amely az elit szellemet fönn akarta tartani – azonnal ráharapott az ötletre és támogatta azt az Ipari és Kereskedelmi Mi­nisztérium is. Az elképzelés veleje az, hogy az – elit egységhez méltóan ke­mény – szolgálat mellett a 14 fiú és 13 lány egy-egy profi vállalkozói tervet dol­goz ki és tesz le az asztalra. Leszerelés után vállalkozásaikat az ország elmara­dottabb, a biznisz-láztól nem háborga­tott vidékein indítják el, hogy ezáltal e régiókat is bevonják az üzleti vérkerin­gésbe. Az induláshoz szükséges bank­kölcsön megszerzésében a hadsereg és a minisztérium is segédkezik majd.

A program 1994-ben indult. Az újon­cok egy hónapig üzleti tanulmányokat folytattak, ezután 14 hónap katonásko­dás következett, majd állomáshelyet változtattak (ekkor csatlakoztak az egy­séghez a lányok, akiknek szolgálati ide­je csak két év) és a heti program ekképp módosult: három nap business study, négy nap katonáskodás. Az üzleti tanul­mányoknak része volt a helyi vállala­toknál eltöltött idő is, ahol a menedzse­rek igen elismerően nyilatkoztak a bakancsos-géppisztolyos leendő üzletem­berekről. A Nahal tehát, úgy látszik, si­keresen profilt váltott, ám ez koránt­sem nyerte meg mindenki tetszését: a kollektív szellem őrzői nehezményezik, hogy néhány kivételezett fiatal a hadse­reg pénzén folytat üzleti tanulmányokat. A Nahal egy korábbi katonája így összegezte ellenérzését: „Ma a katona nem harcol, menjen narancsot szedni!”

Címkék:1997-02

[popup][/popup]