Díjazott könyvek

Írta: -ó-y - Rovat: Archívum, Irodalom

Az amerikai Zsidó Könyvtanács kiosz­totta 1994 legjobb könyveinek járó – különféle alapítványok által adomá­nyozott – díjakat.

A gyermekirodalom kategóriájában Adele Geras Golden Windows and Other Stories of Jerusalem (Arany ab­lakok és más jeruzsálemi történetek) című, míg a gyermek képeskönyvek közül Sheldon Oberman The Always Prayer Shawl (Az örök tavasz) című munkája kapott díjat. A zsidó nevelés témájában H. Deitcher és A. J. Tannenbaum szerkesztőket jutalmazták a Studies in Jewish Education (Zsidó nevelési tanulmányok) sorozatának ötödik köte­téért.

A legjobb történelmi munkának Leonard Dinnerstein Antisemitism in America (Antiszemitizmus Ameriká­ban) című tanulmányát minősítették, míg a mai amerikai életről szóló művek közül a legjobb Jack Wertheimer A People Divided: Judaism in Contemporay America (Egy megosztott nép: judaizmus a mai Amerikában). Wert­heimer egyébként a Ronald Lauder Alapítvány díját nyerte el.

A magyarországi származású tudós, Raphael Patai díját a folklór és antro­pológia tárgykörében Joseph H. Silverman kapta Folk Literature of the Separdic (Szefárd népköltészet) VIII. kötetéért, ugyancsak kitüntettek egy másik szefárd témájú tanulmányt, szer­zője Michael Laskier, címe pedig North African Jewry in the 20th Century (Az észak-afrikai zsidóság a XX. század­ban).

A Zsidó kategóriában első lett Mi­chael Fishbane alkotása a The Kiss of God: Spiritual and Mystical Death in Judaism (Isten csókja: szellemi és misztikus halál a zsidóságban), a tudományos művek közül a zsidó jog történetéről, forrásairól és alapelveiről szóló Jewish Law: History, Sources, Principles. Írta: Menachem Elon.

Az önéletrajzok és memoárok közül a legjobb Howard A. Schacké. A Spy in Canaan-ban (Egy kém Kánaánban) leírja, hogy miként kémkedett ameri­kaiként Izrael javára arab országokban. Végül a szépirodalmi díj jutalmazottja Alan Isler lett, The Prince of West End Aveune (A West Aveune hercege) című regényével.

-ó-y

Címkék:1995-03

[popup][/popup]