Debrecenből Chilébe – Elhunyt Végházi István

Írta: Silvana Kandel - Rovat: Archívum

Debrecenből Chilébe – Elhunyt Végházi István

November 22-én, Santiago de Chilé­ben, helyi idő szerint a hajnali órákban el­hunyt dr. Végházi István, vagy ahogyan Dél-Amerikában ismerték, Esteban Veghazi. Temetésén több százan vettek részt, közöttük magas rangú állami vezetők.

Végházi (Weinfeld) István, 1923-ban született Gyöngyösön. A Pázmány Péter Tudományegyetemen doktorált, és 1950- ben avatták rabbivá az Országos Rabbi­képző Intézetben. Győrben, Debrecen­ben, majd rövid ideig Budán, a Frankel Leó utcában szolgált rabbiként. Egy idő­ben Budapesti Izraelita Hitközség főtitkár­-helyettesi funkcióját is betöltötte.

1962-ben elhagyta az országot (akkori szóhasználattal: disszidált), és elfogadta a brazíliai Belo Horizonte-i hitközség meghívá­sát. Röviddel ezután a Belo Horizonte-ot is magába foglaló Minas Gorais állam főrabbi­ja lett, majd 1965 és 1969 között Buenos Airesben működött rabbiként. A hetvenes évek elejétől kezdődően energiáit az oktató és a népszerűsítő munka kötötte le. Az 1962-ben alapított Buenos Aires-i Seminario Rabinico Latin-Americanóban (Latin-Amerikai Rabbiképző Szeminárium) tanított történelmet, és az intézet egyik vezető taná­ra lett. Ugyanakkor a Santiago de Chile-i ka­tolikus Egyetem ókortörténeti professzorá­vá nevezték ki. Végházi István népszerű elő­adóként a kontinens sok pontján megfor­dult, és könyveit is örömmel forgatták a dél­-amerikai zsidók nemzedékei. A Kolumbiá­ban töltött öt év után a hetvenes évek vé­gén Chilébe költözött feleségével, de két gyermeke és unokái Argentínában élnek.

A B’nai B’rith keresztény-zsidó párbe­széddel foglalkozó csoportját vezette Dél-Amerikában, aktív tagja volt a Chilei Törté­nelmi és Földrajzi Társaságnak, vezetőségi tagja a Chilei Tudományos Társaságnak. Unokája, e sorok írója, aki Jeruzsálemben hallgat egyetemes és zsidó filozófiát, ko­rábban pedig ugyanabban a Rabbiképző Intézetben tanult, ahol a nagyapja is taní­tott, úgy emlékezik Végházi Istvánra, mint a közéletben járatos, a világ vallásai és kultúrái iránt érdeklődő, nyitott, modem felfo­gású rabbira, aki – többek között – a dalai lámával és a pápával is kapcsolatban állt.

Silvana Kandel

Címkék:2000-03

[popup][/popup]