Danyiel Paszmanyik a zsidók szerepéről a bolsevizmus elleni küzdelemben

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Történelem, Világ

Már a bolsevizmus megjelené­sének legelején azt mondtam: a judaizmus szellemi lerombolása a bolsevikok által veszélyesebb az orosz zsidóságra nézve, mint az összes pogrom. Akkor engem egy igazhitű kadetzsidó a „fehér” mozga­lom fehéresítését kívánó antiszemitá­nak nevezett. Azóta elmúlt három év. A valóság túltett minden jóslatomon: az orosz zsidóság egész fiatal nemze­déke szellemileg kihalóban van, a nemzeti zsidó kultúra összes alapja szétzilálódott, minden szentélyünket porba tiporták. És legyünk igazságo­sak: ezt az egész romboló munkát nem Kalinyin, Lenin és Rikov kezei követték el, hanem a jevszekció1 különböző zsidók kommunistái. Akár­mennyit harcolnának is a bolsevikok a pravoszlávia ellen, az orosz nemze­ti szellemet, az orosz kultúra és civili­záció alkotásait nem semmisíthetik meg, mert az orosz föld hatalma átvé­szeli a dühöngő „goszpolitok” és „komszomolok” összes machináció­ját. De a judaizmus mint vallás és nemzeti hagyomány megsemmisíté­sével a zsidóság nyomtalanul eltűnik, úgy mint Alexandria és az 1422 évi dekrétum után Spanyolországban maradt zsidóság is eltűnt. A bolsevik marranizmus nem kevésbé tragikus, mint katolikus marranizmus.

A zsidóság, nem rendelkezve mély gyökerekkel, a földben, minden tá­maszát és védelmét nélkülözi, szelle­mi és kollektív halálra van ítélve. Ezt nem értették meg és nem is akarják megérteni azok a zsidók, akik, ha el­méletben nem is, de gyakorlatban a bolsevizmushoz való alkalmazkodás politikáját folytatják. Nem tudják, hogy mit tesznek: saját kezükkel ás­sák népük sírját Nem értették meg a kor jelképeit. Nem véletlen az, hogy a bolsevikok ellen irányuló terrorista cselekmények egyetlen szervezői a zsidó Kannagisser és Dor Kaplan voltak. Tudom, tudatosan nem zsidó, hanem összoroszországi érdekek ve­zették őket, de a tudatalattijukban egy ezeréves kultúra hordozóinak ösztöne működött, akik kénytelenek voltak harcolni a lázadó kulturálatlanság diadalmas műveletlenjei ellen.

(Oroszország és zsidók. Berlin. 1923, 214-215. o.)

1 Jevszekcija – a bolsevik párt zsidó rész­lege, ők foglalkoztak a zsidókat érintő ügyekkel.

Címkék:1995-06

[popup][/popup]