Dachau, a szanatórium

Írta: M. J. - Rovat: Archívum, Film, Vélemény

JÁTSZOTTÁK A MOZIKBAN, áp­rilisban pedig a Televízió is bemu­tatta a Malenkij robot című doku­mentumfilmet. Azokról szól, akiket 1945 áprilisában észak-magyarországi falvakban szedtek össze könnyű munkára – ez volt a malenkij ro­bot -, és lett a néhány órás, esetleg néhány napos konyhai kisegítésből, esetleg takarításból többéves rab­szolgaság a Gulag világában. Jelen­tős hányadukat a szibériai tömeg­sírok nyelték el.

Döbbenettel és együttérzéssel hall­gattuk az áldozatokat, akik sírással küszködve és sírva emlékeztek el­hurcolásuk körülményeire, szüleik fájdalmára, saját megpróbáltatá­saikra, a testet-szellemet megnyomorító kényszermunkára, a fagyra, az éhezésre. Az egykori foglyok el­mondták, hogy halottaikról leszed­ték a ruhát és azokat a piacon éle­lemre cserélték, s azt is, hogy őrzőik közül sokan segítettek nekik. Olyan fényképet is megőriztek, amelyiken az egyenruhás személyzet együtt ne­vet a fogoly magyar ápolónőkkel.

Az elbeszélők majd mindegyike, hogy kellően érzékeltesse fogsága borzalmait, azokat a náci koncentrációs táborokhoz hasonlította. Egyi­kük azonban ferdített! Szerinte az oroszországihoz képest Dachau sza­natórium volt, a zsidók szenvedése mindössze néhány hónapig tartott, ráadásul jóvátételként rengeteg pénzt kaptak… Ezeket a kegyelet­sértő badarságokat egy idegileg lát­hatóan megviselt, tudatlan öregem­ber elmondhatta, de nem lett volna szabad kiigazítás nélkül hagyni! A film készítőinek hibája, a televízió mulasztása, hogy ezt a téveszmét nem cáfolták meg. Sőt! Ha a tévé­ben valami elhangzik és nincs rá reagálás, ellentmondás, azt a néző, és másnap az ország, általában igaznak fogadja el!

*

Lapunk olvasóinak nem kell ma­gyarázni, hogy Auschwitzból, Birkenauból, Dachauból nem lehetett ki­járni a piacra, s a heftlingek nem fényképezték magukat nevetve őreikkel, mint ahogy az is tény, hogy a XX. században, a technikai cso­dák századában nagyobb veszteség érte népünket, mint tragikus törté­nelme bármely időszakában. Szen­vedéseinkkel, halottainkkal nem kérkedünk, de a velünk szemben el­követett gaztetteket elhalványulni nem hagyjuk!

M. J.

Címkék:1990-05

[popup][/popup]