Csendes akció Bialystokban

Írta: Rajki András - Rovat: Archívum, Kegyelet

A tel-avivi Hevra Kadisa csendes akciót hajtott végre Lengyelországban, melynek keretében kiemel­ték Smuél Mohilever rabbinak, a vallásos cionizmus egyik atyjának földi maradványait sírjából, és az El-Al gépén Izraelbe szállították azokat. Az izraeliek az éj­szaka leple alatt ásókkal és egyebekkel felszerelve be­hajtottak a bialystoki zsidó temetőbe, és kiemelték a maradványokat. Mohilever rabbit Izraelben állami te­metésben részesítették, és Mazkeret-Batja település te­metőjében temették el.

Mohilever rabbi annak a Hibat Cion mozgalomnak az egyik vezetője volt, amelyből 1893-ban kinőtt a Mizrahi mozgalom is. Bialystokban volt rabbi, ott halt meg 93 évvel ezelőtt 74 éves korában, és ott is temet­ték el. Ő kezdeményezte Mazkeret-Batja település fel­állítását. Annak idején találkozott Rothschild báróval Párizsban, és bejelentette neki, hogy összegyűlt egy zsidó földművesekből álló csoport, és segítséget kért ahhoz, hogy a Palesztinától távol élő arab földbirtoko­soktól földet vásárolhassanak. Az a 4000 frank, ame­lyet a báró adományozott, lényegében elegendő volt Mazkeret-Batja földjeinek megvásárlásához.

Földi maradványainak Izraelbe hozatalát Mazke­ret-Batja polgármestere, Rafi Elul kezdeményezte. Olvasta a Hacofe című lapban a givátájimi Smuél Szulc cikkét, melyben az beszámol látogatásáról a bialystoki temetőben, ahol édesapja és a rabbi is nyugodott.

Előbb elhatározta, hogy hazahozatja a rabbi földi ma­radványait. Ezért Bialystokba küldte a tel-avivi Hevra Kadisa négy szakemberét a feladat elvégzése végett.

Az akciót teljes csendben hajtották végre, miután világossá vált, hogy a lengyel hatóságok ellenzik zsidó szent emberek földi maradványainak eltávolítását Lengyelországból, azt állítva, hogy azok szent jelenlé­te hatással van a környezetre.

Csak kevesen tudtak az akcióról, köztük Mohilever rabbi két unokája, Arje és Jichak, a GanSmuél kibuc tagjai, akik viselik a Mohilever nevet. A kibuc kérte, hogy a rabbit az ő területükön temessék el, míg a Ke­ren Kajemet vezetősége azt javasolta, hogy a rabbit a jeruzsálemi Herzl-hegyen helyezzék örök nyugalom­ra.

Az állami temetésen miniszterek, főrabbik, vezető személyiségek és a Bné-Akiva mozgalomnak az egész országból idesereglő ifjú tagjai vettek részt. Jichak Sa­mir kormányfőt – aki a Bialystokhoz nem messze fek­vő Pawlowból származik – is meghívták.

Rajki András

Címkék:1992-01

[popup][/popup]