Budapest VII., Herzl Tivadar tér, Szenes Hanna utca

Írta: Varga Sándor - Rovat: Archívum, Vélemény

Bevallom, kissé elszégyelltem ma­gam, amikor a Magyarországi Cio­nista Szövetség újjáalakulása alkal­mából elhangzott felszólalásában Stephen J. Roth-nak, a Cionista Vi­lágszövetség európai elnökének szá­jából hangzott el (egyébként ékes magyar nyelven, mivelhogy Roth úr bölcsője is e tájon ringott) az a ja­vaslat, hogy legyen a magyar fővá­rosban Herzl Tivadar tér. Sőt ennél is konkrétabban: a Dohány utca és Wesselényi utca sarkán levő terecske, pontosan az a terület, ahol egy­kor Herzl szülőháza állott, legyen róla elnevezve.

Bizony, bizony, ez nekünk, Ma­gyarországon is eszünkbe juthatott volna. Annál is inkább, mivel a múlt nyáron, Herzl halálának 85. évfordu­lóján Izrael Állam nagykövetével (mi már akkor így hívtuk a háta mö­gött) az élen megkoszorúztuk a kí­váncsi szemek előtt elrejtett és Herzl születési helyét jelző táblácskát. Hi­szen már akkor beszéltünk arról: el­jött az ideje, hogy ne csupán a Zsidó Múzeum látogatói értesüljenek arról, hogy Herzl egykori szülőháza állott ezen a helyen, hanem azok is, akik az épület előtt elhaladnak. Csak ép­pen a cselekvés maradt el: egyetlen lépést nem tettünk, hogy ez megva­lósuljon. Vagy várni kellene, amíg az új kormány (vagy a megválasztandó új helyhatóság) kezdeményezi és végrehajtja ezt? Amondó vagyok, ne várjunk rájuk …

Egyébként bizonyosra vehető, hogy a közeljövőben számos fővárosi utca, tér kap új nevet. Már most kérjük az illetékeseket, ne feledkezzenek meg Szenes Hannáról sem. És jó lenne, ha minél többen láthatnák Szenes Hanna unokahúgának, Szenes Anikónak azt a két kisfilmjét, amely Szenes Hannának állít emléket. Bi­zony nagy adósságok várnak törlesz­tésre …

Varga Sándor

Címkék:1990-06

[popup][/popup]