Búcsú Tamás Gáspár Miklóstól

Írta: Tamás Gáspár Miklós - Rovat: Archívum

Búcsú

Miután a Szombat szerkesztőivel éles politikai vitába keveredtem, nem látom értelmét, hogy továbbra is az alapítványi kuratórium tagja marad­jak. Megbízásomról ezennel lemon­dok, egyben megköszönöm a meg­tisztelő bizalmat. Amikor a tagságot annak idején köszönettel elfogadtam, szándékom az volt, hogy támogatás­hoz segítsem a mai véleményem sze­rint is értékes lapot. A jelenlegi körül­mények között a nevem aligha jó ómen, tehát ez az ok megszűnt.

Egyébként mély elégedettséggel látom, hogy az immár kuratóriumok­tól, pályázatoktól stb.-stb. nem feszé­lyezett jobboldali kultuszminiszter (a Hitel és a Magyar Demokrata társaságában) megsegítette a Szombat kiadóit és szerkesztőit – meg a jobb­oldali-kormánypárti Zsidó Közéleti Unió is szerencsésen megalakult a napról napra radikálisabb Magyar Nemzet házi szerzőjének vezetésé­vel – úgyhogy énrám nincs többé szükség. Ez nagy megkönnyebbülés. Sok sikert, jó munkát kíván (bár né­mi fejcsóválással) hű olvasójuk:

Tamás Gáspár Miklós

*

A Szombat szerkesztői sajnálattal ve­szik tudomásul Tamás Gáspár Miklós lemondását. Távozásának okait bár értjük, indokait nem tartjuk elégsé­gesnek. Megjegyezzük, hogy az MKA miniszteri külön keretéből nemcsak a Szombat, a Hitel, a Magyar Demok­rata, hanem több más orgánum mel­lett a TGM által szerkesztőbizottsági tagként jegyzett Magyar Filozófiai Szemle is részesült. Reméljük, annyi­ra nem következetes, hogy ezért on­nan is távozzon.

Nézetkülönbségeink ellenére TGM filozófiai és publicisztikai munkás­ságát a szellemi élet fontos és meg­kerülhetetlen részének tekintjük, ezért – kormányok ide vagy oda – továbbra is várjuk nagy erudícióval papírra vetett írásait. Harag nincs, csak békés elválás.

Címkék:1999-12

[popup][/popup]