Bővülő Lauder zeneiskola

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Bővülő Lauder zeneiskola

A Lauder zeneiskola 123 diákkal indította ez évi kurzusait. A diá­kok 17 tanszak közül választhat­nak, melyek között a hagyomá­nyos zongora, hegedű, fuvola stb. mellett szerepel a mélyhegedű, szaxofon, ütősök, valamint a jazz, kóruséneklés, kamarazene, elekt­ronikus zene és számítógépes hangmérnökség is.

Tamar Bloch, a zeneiskola ame­rikai-izraeli igazgatója nem a Ma­gyarországon megszokott igazga­tó néni, hanem az amerikai mene­dzserstílus képviselője: zsidó ze­nei CD- és DVD-tárat kíván létre­hozni, továbbá nyitott a külön­böző filmes, színházi vagy más művészeti produkciókkal való együttműködés irányába.

A zeneiskola más iskolák nö­vendékeit és felnőtteket is szíve­sen lát tanulói sorában, különös tekintettel a Magyarországon élő izraeliekre.

A zeneszerző, zongorista, kar­mester Tamar Bloch fel kívánja éleszteni a gyerekkórust is, amel­lyel már többször próbálkoztak a Lauder iskolában. Amerikai ta­pasztalatait felhasználva próbálja a budapesti iskolában nagyobb szerephez juttatni a zsidó zenét, amelyben nemcsak az immár po­puláris klezmer, hanem a jiddis népdalok és a zsidó (származású) zeneszerzők művei is helyet kap­nak.

A technikai részletek a Lauder iskola honlapján olvashatók: www.lauder.hu.

Címkék:2004-12

[popup][/popup]