Bölcs döntést, tiszta közéletet kívánunk

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Bölcs döntést, tiszta közéletet kívánunk

Tizennyolc személyhez intéztünk körkérdést a hitközségi választást megelőző­en a zsidó közéletről, a közösség politikai képviseletéről, a legfontosabb teen­dőkről. Lapunkban három választ olvashatnak.

Szerkesztőségünk több ízben leszögezte álláspontját, most csak emlékeztet­nénk a legfontosabbakra.

Olyan vezetők kellenek a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége és a Budapesti Zsidó Hitközség élére, akik hiteles személyiségként, autonóm mó­don képesek megjeleníteni a zsidó közösség értékeit és érdekeit. Pártoktól füg­getlen, a mindenkori kormányzattal, a társzervezetekkel és a magyar-zsidóság nemzetközi tárgyalófeleivel korrekt, partneri, vagy ha szükséges, tárgyilagosan kritikus képviseletre van szükségünk. Feddhetetlen erkölcsű, a zsidóság iránt elkötelezett, művelt és dialógusra kész vezetőkre, akik a zsidó tradíciót tisztelve, a demokratikus politizálás normáit elfogadva, a korrupció- és más hatalmi visszaélésektől mentesen irányítják a közösséget, kivívva a magyar-zsidóság el­ismerését és a külvilág megbecsülését. Olyan vezetőkre, akik képesek vonzó­vá tenni a zsidóságot a szellemi élet piacán, és képesek a vallási normákon ala­puló, magasrendű erkölcsi normákat támasztva, eloszlatni mindazt a kétséget, mely ma a közélettel – a zsidó közélettel szemben is – él a nyilvánosságban.

Azt mondják, minden közösségnek olyan a vezetője, amilyet megérdemel. Mi úgy gondoljuk, hogy a magyarországi zsidó közösség jelenlegi vezetőinél job­bat érdemel.

A zsidó közösség élén méltóbb vezetőknek kellene állniuk, akik garantálják a tisztább, átláthatóbb, demokratikusabb közéletet, a zsidó értékek és érdekek hatékony képviseletét, élők és holtak tiszteletét. Bízunk benne, hogy egyre töb­ben érzik azt, hogy ehhez – és az ehhez szükséges változáshoz – a jövőben személyesen is részt kell venniük a zsidó közösség, s benne a hitközség életé­ben.

Bölcs döntést és tiszta választást kívánunk. (A szerk.)

Címkék:2003-03

[popup][/popup]