Betértek az első magyarországi kérdéses státuszú zsidók

Írta: Szombat - Rovat: Archívum

Forrás: Kuszkuszklán

2008. február 20. Az alternatív rabbinikus bíróság segítségével (lásd: Egyházszakadás 2008) vagy féltucat vállalkozó szellemű fiatal vétetett fel a mai napon Ábrahám szövetségébe.

Az persze továbbra is kétséges vajon elfogadják e zsidóságukat a neológ zsinagógák többségében, hogy csak egyet említsünk a Dohány utcaiban. Ők mindenesetre derűlátóak.

A legújabb fejlemény Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi levele. Állásfoglalása jelenleg csak egy szűk belsőkörös listán fut, de úgy tudjuk, hogy itt kifejti azon nézetét, hogy a szakadás, azaz, hogy több neológ rabbikar vagy rabbinikus bíróság is létrejöjjön eleve idegen a magyarországi zsidó szokásjogtól (ú. n. minchágtól). Ezért arra szólítja fel Zoltai Gusztáv ü. v. igazgatót és Feldmájer Péter elnököt, hogy azonnal foglaljanak állást.

Az ügyben eddig pártatlannak tűnő nyug. orsz. főrabbi állásfoglalása bár kellemetlenül érintheti a kiválni készülő rabbikat, akik már honlapot is létrehoztak, mégsem lehet nagyobb hatással az ügyre, hiszen a MAZSIHISZ világi vezetése várhatóan támogatásáról fogja biztosítani az egyenlőre csak platform formában létező, de a beszédes nevű Magyarországi Rabbik Szövetségének hívott szerveződést. Feldmájer Péter többször hangoztatta már nyilvános fórumokon, hogy (az egyébént a Fröhlich Róbert dandártábornokkal) fémjelzett neológ rabbikart tartja a magyarországi (neológ)vallásos zsidóság erodálódásának fő okozójának.

Érdekes lehet még, hogy vajon hogyan nyilatkozik a Rabbiképző egyetem rektora, Schőner Alfréd, akiknek volt padtársai és tanítványai között kell majd választani. Ugyan tizennyolc neológ rabbi tevékenykedik hazánkban, de nem mindannyian tagjai a Rabbikarnak.

Az állás jelenlegi számításaink szerint döntetlen körül van. A helyzet odáig fajulhat, hogy a valószínűleg az oszd meg és uralkodj elve alapján ide-oda táncoló MAZSIHISZ vezetés kezéből kicsúszhat az irányítás és a jelenlegi rabbinikus bíróság kizárja az elkanászodott rabbikat. Hogy ezek után milyen fejlemények várhatók, ahhoz meg kell tanulnunk a lehetséges új idők jelszavainak egyikét az aszerolást.

Aszerolás: tiltás, ez esetben egymás le/ki és betiltása. A tiltás, negligálás vonatkozhat az aszerolt döntésire (házasságlevéltől a betérésen át a kóserságig), konyhájára, stb. az érintetteket ismerve pedig a köszönő viszonyra is. Az egyes aszerolt és aszeroló rabbik társasjátékába a hozzájuk tartozó tartozó közösségek, kántorok, sakterek, sameszok és feleségek is bekapcsolódhatnak kedvük és vérmérsékletük szerint.(Ragozás: én aszerolok, te aszerolsz, ő aszerol stb….)

[popup][/popup]