Beszámoló a BZSH képviselő-testületi üléséről

Írta: Szécsi Éva - Rovat: Archívum, Hazai dolgaink

Új főrabbi a Dohány utcai zsinagógában • Vizsgálják a Zsidó Múzeumnál posztoló rendőrök felelősségét • Visszautasított bírálatok • Az Oneg Sabbat Klub felvételi kérelme a Hitközség alapszabályába ütközik

A Budapesti Zsidó Hitközség december 15-i üléséi Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató hivatalosan is tájékoztatta arról, hogy Raj Tamás a Dohány utcai zsinagóga főrabbija. Ahhoz, hogy átvegye Landeszman György tisztét, le kell mondania képviselői mandátumáról mondta Zoltai Gusztáv. Landeszman György főrabbi decemberben lejáró fizetésnélküli szabadsága meghosszabbítását kérte, újabb hat hónapra, hogy teljesíthesse Torontóban vállalt szerződését. A rabbiság a kérelemhez hozzájárult. Ha Landeszman György hazatér, más zsinagógát kínálnak fel neki.

(A Magyar Hírlap december 17-i számában terjedelmes interjút közölt Raj Tamással, aki új, megtisztelő beosztását így jellemezte: ,,Óriási feladatokat látok s óriási gondokat” Az interjú kitért az 1993 elején oly nagy vihari kavart Landeszman nyilatkozatra, amelyről Raj Tamás a többi között ezt mondta: ,,Szerintem a Landeszman főrabbinak feltett valamennyi kérdés provokatív és támadó volt, de hát minden kérdésre lehet higgadtan válaszolni.”)

A BZSH közgyűlése időpontjában még friss volt a Dohány utcai Zsidó Múzeum kifosztásának szomorú szenzációja. Zoltai Gusztáv erről napirend előtt adott tájékoztatást. ,.A múzeum dolgozói nem követtek el hibát” mondta. A BRFK-n megszólalt a riasztó; a nyomozók vizsgálják, felelőssé tehetők-e a bűncselekményért azok a rendőrök, akik a zsinagóga környékén teljesítettek szolgálatot, s járőrkocsijuk kint is járt a múzeumnál. Annyi bizonyos, hogy a múzeum nem kapott rendőri erősítést, jóllehet bejelentették, hogy a riasztóberendezés meghibásodott.”Még az sem biztos, hogy betörés történt” jegyezte meg Zoltai Gusztáv. (Azóta a napisajtó több ízben is foglalkozott a bűnesettel. Közölte, hogy a rendőrség és a zsidó hitközségek 3 millió forint jutalmat tűztek ki a nyomravezetőnek. Benoschofsky Ilona, a múzeum igazgatónője pedig a Szombat kérdésére megerősítette a korábban már elterjedt hírt: a múzeumnak nem volt biztosítása, mert ilyen értékekre nem kötnek biztosítást. Ez általános nemzetközi szokás.)

A BZSH kétórás közgyűlésének javarészét ilymódon a közérdekű információk foglalták el. Beer Iván, a Holocaust emlékbizottság elnöke arról tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy külön megemlékezés lesz 1994. április 14-én, az első deportáló szerelvény elindulásának évfordulóján; Randolph L. Braham professzor vezetésével konferenciát rendeznek április 5-7-én, s a Budapesti Történeti Múzeumban külön kiállítást rendeznek. Megrendezésének költségeihez a magyar kormány is hozzájárni. Az emlékbizottság nem egyezett bele abba, hogy az európai zsidóság történetének egyik legszomorúbb fejezetéi. 600 ezer ember alig néhány hét alatt lezajló deportálását és kiirtását az 1944-es év általános kronológiájába helyezzék.

A gazdasági beszámolót az 1994-es évre tervezik mondta Kéri Lajos elnök viszont több fontos tájékoztató adat mégis elhangzott a közgyűlésen. Így nem fontossági sorrendben több zsinagóga tetemes összegeket igénylő felújítása, a Páva utcai konyha 2 millió forintos korszerűsítése. A konyhát a jövőben egy izraeli cég látja el kóser baromfival. 80 új ágyat kap az. Amerikai úti kórház belosztálya, s igen korszerű ambuláns szakrendelővel bővül.

A Kozma utcai temető rendbehozatala tízmillió forintba került, az Óbudai temető 500 ezer forintot kapott a költségvetésből.

Az Anna Frank gimnáziumban korszerűsítési munkák folytak, a Radnóti Miklós Gimnázium átadása egyelőre lekerült a napirendről.

1994 júniusára ígérik a Révay utcai Közösségi Ház átadását. Az eredetileg visszaigényelt és kapott ingatlan, a Munkácsy Mihály utcai Centrál Szálló, amelyet öt évre bérel a Centrál Hotel Kft., nem felelt volna meg egy kulturális központ kívánalmainak mondta Zoltai Gusztáv. A Révay utcai épület alagsorában kap helyet a Chagall Galéria, a földszinten a kulturális központ, az első emeleten a zsidó szervezetek bérelhetnek szobái, irodát, s a második emeleten lesz a Holocaust dokumentációs központ. Az első évben az üzemeltetést a Joint vállalta, amely tetemes összeggel járul hozzá az építkezéshez. A kivitelezőt 42 pályázó közül választották. Nemzetközi jogászszakértők olyan szigorú feltételeket szabtak a szerződésben, hogy minden remény megvan arra, hogy a házat határidőre átadják.

Az elnöklő Kéri Lajos megjegyezte: a BZSH-t gyakran érik bírálatok; ezek rendszerint alaptalanok, az ismeretek hiányából fakadnak. A napi sajtóban sokszor jelennek meg nyilatkozatok vezetőnktől mondta az elnök -, s ezek a közlések nem mindig kellenek szimpátiát, mert a közvélemény úgy értékelheti. ..hogy a zsidók közölt nincs egyetértés”. Kéri Lajos elismerő szavakkal méltatta a Hitközség dolgozóinak, tisztségviselőinek munkáját, különösen kiemelve Zoltai Gusztáv igazgató tevékenységét. Nincs kellő szókincse, hogy kifejezze elismerését jegyezte meg.

A közgyűlés küldötteinek igen kevés ideje maradt a felszólalásra, közeledett az ima ideje. Az egyik küldött a Farkasréti temető utcai frontján megnyitott édességboltot és a nagy Coca Cola neonreklámot nehezményezte, kegyeletsértőnek tartva azt. A bérbeadás szabályos volt hangzott a válasz. Deutsch Róbert főrabbi pedig kifejtette: mivel a bolt a temetőn kívül van, nem sérti a halacha előírásait, de ilyen jellegű tranzakciók előtt helyes lenne kikérni a rabbiság véleményét.

Englander Tibor, a Cionista Szövetség elnöke kérte az Oneg Sabbat klub felvételét a BZSH-ba. Ez a jelenleg érvényes alapszabályzatba ütközik hárította el a belépési szándékot Zoltai Gusztáv és Feldmájer Péter elnök. A BZSH-nak természetes személyek lehetnek tagjai, akik később csoportokba, hitközségekbe szerveződnek. Engländer Tibor megfordította a kérdést: a már működő klubot testületként akarta beléptetni.

A közgyűlés imával ért véget.

Szécsi Éva

 

Címkék:1994-01

[popup][/popup]