Bemutatjuk Zeévet, a népszerű izraeli karikaturistát

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Képzőművészet

BUDAPESTEN SZÜLETETT 1923-ban. Farkas Jenőnek hívták. Adonyban nevelkedett, a pesti Kölcsey Gimnáziumban tanult, a kecskeméti Református Gimnáziumban érettsé­gizett 1940-ben. Már középiskolás korában felfigyeltek rajztehetségére, de a zsidótörvények megakadályoz­ták abban, hogy képezze magát, to­vább tanuljon. Újpesti és rákospalo­tai faipari üzemekben dolgozott, majd behívták munkaszolgálatra. Amikor visszatért, öt testvére közül csak a legidősebbet találta életben, a nagy számú rokonságból egy só­gornője élte túl a népirtást. Az adonyi zsidó gyermekekből három me­nekült meg.

Nem tudta elviselni a környezeté­ben tapasztalt részvétlenséget. A közelmúltban mondta el Kádas Viktóriának, A hét tükre című izraeli magyar lap munkatársának, hogy Debrecenben ismerte meg leendő fe­leségét, akivel negyvenhat telén együtt érkezett Palesztina partjai­hoz. Az angolok visszaküldték őket Ciprusra.

Tíz hónappal később mégis célhoz ért. Kezdetben narancsültetvényen dolgozott, majd tizenöt hónapig ka­tonáskodott, részt vett a független­ségi háborúban, végül egy épület­elem-cserépgyártó szövetkezet tagja lett.

Jó ideig csak szabad óráiban, kedv­telésből rajzolt, mígnem Kishont Ferenc és Goren Tamás rábeszélé­sére sorozatosan készítette politikai karikatúráit, melyeket mind na­gyobb sikerrel közöltek a tel-avivi lapok. 1962 óta a Háárec című lap belső munkatársa; de több más lap­ban is megjelennek rajzai.

A népszerű művész hét éve öz­vegy. Gyermekeiben, unokáiban leli örömét. Negyvenhétben született Noémi nevű lányának három kisfia van. Ötvenkettőben született Dani nevű fia, mint hadirepülő hősi halált halt. Legfiatalabb gyermeke, Dorit énekesnő. Férje is énekes, kislányuk most lesz kétéves.

Címkék:1990-10

[popup][/popup]