Béke veled, drága Micó bácsi

Írta: Röhrig Géza - Rovat: Archívum

Béke veled, drága Micó bácsi!

Macskatalpon jött most is. Alatto­mosan. Nem lehetett fölkészülni rá. Egy darabig még marad a nap­pal is lehúzott redőny, a postaládá­ból kitüremkedő Népszabadságok csokra. És aztán? Neved kikerül majd az újabb telefonnoteszekből, közös terveink is mind semmivé loccsannak. Igen, Jichák ben Cvi, alias dr. Szinai Miklós, címzetes egyetemi docens, a történelemtudo­mányok doktora, a magyar levéltáro­sok doyenje, sok egyéb közt Horthy Miklós titkos iratainak is sajtó alá rendezője életének 81. esztendejé­ben végleg eltávozott közülünk.

Micó bácsi emberi és szakmai ér­deklődése az utóbbi évtizedekben mindinkább szűkebb közössége, a magyar zsidóság újkori történelme felé fordult. Cikkek és tanulmányok egész sorát írta e témában. Nem va­gyok történész. Micó bácsi valószí­nűség szerint legfiatalabb barátja vagyok csupán, aki – szerencsémre – lassan két éve már, hogy minden péntek estét együtt tölthettem vele. Tavaly nálunk is széderezett, lányo­mat első dédunokájának nevezte.

A barátság igen ritka adomány. Csodálatosabb volt nékem a te sze­reteted az asszonyok szeretésénél – írja Dávid Jonatán halála után. A széder utáni napon aztán kulcsot adtál magadhoz, a szó átvitt és va­lóságos értelmében is, hisz „az én koromban már sosem lehet tudni”.

Nem lesz könnyű nélküled, Micó bácsi. A Löchá dojdinkból nagyon hiányzik a hangod. Emlékszem, mi­lyen büszkén mesélted életed egyik legkorábbi emlékét, mikor is nagyapád kivitt az erdőbe gallyat szedni, hogy új edénymerítő kosa­rat kössön Pészáchra. Emlékszem, milyen izgalommal vetted át a papír­fecnit, melyre a fiúgyermeknek járó atyai áldás szövegét betűztem le fonetikusan, mielőtt megjött volna a fiad Amerikából.

Micó bácsi, írassál te be az élet könyvébe! Kedves, minden gon­dunkat szíveden viselő, még szo­morúan is oly derűs lényedért örök hála és köszönet:

Rafaelkéd”,

alias Röhrig Géza

Címkék:1999-10

[popup][/popup]